The Doric Column Of The Germans Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Συνεννόηση για Δράση - Απόψεις
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)   
Δευτέρα, 05 Ιούλιος 2021 11:44

Doric Order

www.youtube.com/watch?v=V7LWfoo18OE

 

The Doric Column Of The Germans

 

Introduction to the Doric Column

By Jackie Craven

Updated May 09, 2019

The Doric column is an architectural element from ancient Greece and represents one of the five orders of classical architecture. Today this simple column can be found supporting many front porches across America. In public and commercial architecture, notably the public architecture in Washington, DC, the Doric column is a defining feature of Neoclassical style buildings.

A Doric column has a very plain, straightforward design, much more simple than the later Ionic and Corinthian column styles. A Doric column is also thicker and heavier than an Ionic or Corinthian column. For this reason, the Doric column is sometimes associated with strength and masculinity. Believing that Doric columns could bear the most weight, ancient builders often used them for the lowest level of multi-story buildings, reserving the more slender Ionic and Corinthian columns for the upper levels.

Ancient builders developed several Orders, or rules, for the design and proportion of buildings, including the columns. Doric is one of the earliest and most simple of the Classical Orders set down in ancient Greece. An Order includes the vertical column and the horizontal entablature.

Doric designs developed in the western Dorian region of Greece in about the 6th century BC. They were used in Greece until about 100 BC. Romans adapted the Greek Doric column but also developed their own simple column, which they called Tuscan.

Characteristics of the Doric Column

Greek Doric columns share these features:

a shaft that is fluted or grooved

a shaft that is wider at the bottom than the top

no base or pedestal at the bottom, so it is placed directly on the floor or ground level

an echinus or a smooth, round capital-like flare at the top of the shaft

a square abacus on top of the round echinus, which disperses and evens the load

a lack of ornamentation or carvings of any kind, although sometimes a stone ring called an astragal marks the transition of the shaft to the echinus

Doric columns come in two varieties, Greek and Roman. A Roman Doric column is similar to Greek, with two exceptions:

Roman Doric columns often have a base on the bottom of the shaft.

Roman Doric columns are usually taller than their Greek counterparts, even if the shaft diameters are the same.

Architecture Built With Doric Columns

Since the Doric column was invented in ancient Greece, it can be found in the ruins of what we call Classical architecture, the buildings of early Greece and Rome. Many buildings in a Classical Greek city would have been constructed with Doric columns. Symmetrical rows of columns were placed with mathematical precision in iconic structures like the Parthenon Temple at the Acropolis in Athens.

Constructed between 447 BC and 438 BC., the Parthenon in Greece has become an international symbol of Greek civilization and an iconic example of the Doric column style. Another landmark example of Doric design, with columns surrounding the entire building, is the Temple of Hephaestus in Athens. Likewise, the Temple of the Delians, a small, quiet space overlooking a harbor, also reflects the Doric column design. On a walking tour of Olympia, you'll find a solitary Doric column at the Temple of Zeus still standing amid the ruins of fallen columns. Column styles evolved over several centuries. The massive Colosseum in Rome has Doric columns on the first level, Ionic columns on the second level, and Corinthian columns on the third level.

When Classicism was "reborn" during the Renaissance, architects such as Andrea Palladio gave the Basilica in Vicenza a 16th-century facelift by combining column types on different levels—Doric columns on the first level, Ionic columns above.

In the nineteenth and twentieth centuries, Neoclassical buildings were inspired by the architecture of early Greece and Rome. Neoclassical columns imitate the Classical styles at the 1842 Federal Hall Museum and Memorial at 26 Wall Street in New York City. The 19th-century architects used Doric columns to recreate the grandeur of the site where the first President of the United States was sworn in. Of less grandeur is the World War I Memorial shown on this page. Built in 1931 in Washington, DC, it is a small, circular monument inspired by the architecture of the Doric temple in ancient Greece. A more dominant example of Doric column use in Washington, DC is the creation of architect Henry Bacon, who gave the neoclassical Lincoln Memorial imposing Doric columns, suggesting order and unity. The Lincoln Memorial was built between 1914 and 1922.

Finally, in the years leading up to America's Civil War, many of the large, elegant antebellum plantations were built in the Neoclassical style with classically-inspired columns.

These simple but grand column types are found throughout the world, wherever classic grandeur is required in local architecture.

https://www.thoughtco.com/what-is-a-doric-column-177508

 

Δωρικός Ρυθμός

Δωρικός Ρυθμός ονομάζεται στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, και ειδικότερα στη ναοδομία, ο ρυθμός εκείνος που διακρίνεται για τη λιτότητα, την αυστηρότητα και τη μνημειακότητά του από τον πιο διακοσμητικό Ιωνικό Ρυθμό.

Οι απαρχές του Δωρικού Ρυθμού πιστεύεται ότι βρίσκονται στο Άργος και την Κόρινθο, δύο σημαντικά δωρικά κέντρα τέχνης κατά τη Γεωμετρική Περίοδο (8ος αι. π.Χ.). Ωστόσο από τά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τόσο πρώιμης εποχής δεν έχουν σωθεί, αφού μάλιστα για την κατασκευή τους θα πρέπει να είχε χρησιμοποιηθεί κυρίως ξύλο. Πράγματι, ο Παυσανίας αναφέρει ότι στον δωρικό ναό της Ήρας στην Ολυμπία (έναν από τους αρχαιότερους) είδε έναν ξύλινο κίονα ανάμεσα στους λίθινους. Φαίνεται ότι οι ξύλινοι κίονες αντικαταστάθηκαν σταδιακά με λίθινους. Αυτό δικαιολογεί και το ότι κανένας από αυτούς δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλο.

https://el.wikipedia.org/wiki/Δωρικός_ρυθμός

 

Currently, the international community suffers tremendously from the settler-colonialism’s having been prevailed.

Under these political circumstances, all exemplar, in terms of higher humanitarian civilization, human beings they are threatened to be extinct.

Under these political circumstances, all exemplar human groups they are threatened to be extinct.

Under these political circumstances, choosing to be the German football federal coach, and even worst, materializing the 100% of the German traits, is something that is done exclusively, by either, totally fools, or, by great German Patriots.

Under these political circumstances, the German Nation needs to retain and strengthen, or even, regain and remember its association with the traits of, perseverance, endurance, devotion, loyalty, and Patriotism.

Under these political circumstances, Joachim Löw he never gives up; he is unstoppable in what it truly matters; he is exemplar for the entire German Nation, and even more, for the German youth; he is Doric by himself; and for the German Nation, essentially, he is what its Doric columns are, for the Greek Parthenon.

In the sad case that my dear Joachim moves away even just 1 centimetre from his current formal duties, I shall consider this dire case as a symbolic attack against the German Nation.

 

Christos Boumpoulis

economist

 

Tribute to Joachim Löw

www.youtube.com/watch?v=BZPVbw_Ic4M

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 07 Ιούλιος 2021 13:56