Η κατασκευή ενός ηλεκτρικού μονοτρόχου Εκτύπωση
Καινοτομίες - Ηλεκτρονική
Κυριακή, 19 Απρίλιος 2015 15:03

MONOWHEEL Einrad Elektro Balance Scooter | exklusiv von - www.monowheel.info

 

Τον τελευταίο καιρό έχει εγερθεί στο νου, η επιθυμία να κατασκευάσω, για ιδιωτική χρήση, ένα ηλεκτρικό μονότροχο.

Με την πρώτη ευκαιρία που θα μου δοθεί, θα το κατασκευάσω, περίπου, ως εξής:

Τα συστατικά μέρη του ηλεκτρικού μονοτρόχου είναι τα εξής:

 1. Ηλεκτρικός κινητήρας.

 2. Ηλεκτρονική μονάδα τροφοδοσίας του ηλεκτρικού κινητήρα (controller).

 3. Ηλεκτρονική μονάδα κεντρικού ελέγχου, με ηλεκτρονικό επεξεργαστή.

 4. Ηλεκτρονική μονάδα με αισθητήρες ελέγχου της κίνησης του ηλεκτρικού μονοτρόχου.

 5. 1η ηλεκτρονική μονάδα διεπαφής μεταξύ, της κεντρικής μονάδας ελέγχου (3) και της μονάδας τροφοδοσίας του ηλεκτρικού κινητήρα (2) (χειρισμός ρυθμών επιτάχυνσης/επιβράδυνσης).

 6. 2η ηλεκτρονική μονάδα διεπαφής μεταξύ, της κεντρικής μονάδας ελέγχου (3) και της μονάδας τροφοδοσίας του ηλεκτρικού κινητήρα (2) (επιλογή κίνησης εμπρός/πίσω, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αναγεννησιακής πέδησης και ενεργοποίηση του πίσω φανού πέδησης).

 7. Μπαταρίες.

 8. Μεταλλικός σκελετός.

 9. 3η μονάδα διεπαφής μεταξύ, της κεντρικής μονάδας ελέγχου (3) και του τροχού.

Περιγραφή

 1. Ηλεκτρικός κινητήρας: BLDC hub motor με αισθητήρες φαινομένου Hall, 48V, 1500W, ενσωματωμένος σε ζάντα τροχού ποδηλάτου, μεγέθους 12 ιντσών (π.χ. Crystalyte HT3525).

 2. Ηλεκτρονική μονάδα τροφοδοσίας του ηλεκτρικού κινητήρα (controller): Αυτή η ηλεκτρονική μονάδα (π.χ. Infineon 35A, 24-48V) τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα τον κινητήρα, έτσι ώστε το μονότροχο, ή, να επιταχύνει, ή, να διατηρεί σταθερή ταχύτητα, ή, να επιβραδύνει. Ο βαθμός της επιτάχυνσης, ή, της επιβράδυνσης καθορίζεται από την τάση (0-4V) που παρέχουμε στον controller, σε συγκεκριμένο καλώδιό του. Τον βαθμό αυτό, υπολογίζει η ηλεκτρονική μονάδα κεντρικού ελέγχου (3) σε ψηφιακή μορφή (δυαδική) και την μεταβιβάζει στη μονάδα διεπαφής (5). Αυτή η μονάδα διεπαφής, την μετατρέπει, από ψηφιακή σε αναλογική (volt) και τέλος, την μεταβιβάζει στον controller (2). Η μέγιστη ταχύτητα του μονοτρόχου είναι 12 Km/h. Ειδικά για την περίπτωση της επιβράδυνσης (πέδησης), υπάρχουν δύο υποπεριπτώσεις: α) η μέτρια πέδηση, και β) η ισχυρή πέδηση. α) Για την επίτευξη μέτριου βαθμού πέδησης γίνεται χρήση της λειτουργίας “αναλογικής αναγεννησιακής πέδησης” κατά την οποία, η κινητική (είτε η δυναμική, αν το μονότροχο διανύει μια κατηφόρα) ενέργεια του μονότροχου μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, την οποία, ο controller, χρησιμοποιεί για να επαναφορτίσει την μπαταρία. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται με ψηφιακή εντολή της κεντρικής μονάδας ελέγχου (3) την οποία παραλαμβάνει η μονάδα διεπαφής (6) και την οποία μετατρέπει σε τάση on/off, πριν την μεταβιβάσει στον controller (2). Ο δε βαθμός αναλογικής αναγεννησιακής πέδησης υπολογίζεται από την κεντρική μονάδα ελέγχου (3), μεταβιβάζεται στη μονάδα διεπαφής (5) για να μετατραπεί από ψηφιακής μορφής, σε αναλογικής μορφής (0-0,8V) και στη συνέχεια, να μεταβιβαστεί στον controller (2). β) Για την επίτευξη ισχυρής πέδησης γίνεται χρήση της λειτουργίας “αντίστροφης ροπής” (Reverse) μέσω αντίστοιχης ψηφιακής εντολής την οποία μεταβιβάζει, η κεντρική μονάδα ελέγχου (3) προς τη μονάδα διεπαφής (6), η οποία μονάδα, στη συνέχεια, την μετατρέπει σε ηλεκτρική τάση on/off και τη μεταβιβάζει στον controller (2).

 3. Ηλεκτρονική μονάδα κεντρικού ελέγχου, με ηλεκτρονικό επεξεργαστή. Αυτή η μονάδα (π.χ. Pro Mini Microcontroller Circuit Board for Arduino 5V/16Mhz 14 digital I/O 8 analog input 6 PWM) ελέγχει σε πραγματικό χρόνο (αδιάλειπτα), α) τόσο την στατική (στιγμιαία), όσο και το ρυθμό μεταβολής, της γωνία που σχηματίζει το εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο συμμετρίας, του μονοτρόχου, ως προς το οριζόντιο επίπεδο (μέσω της μονάδας διεπαφής (4) και επικοινωνώντας μαζί της με πρωτόκολλο επικοινωνίας I2C) και β) την μέση ταχύτητα μετακίνησης του μονοτρόχου (μέσω της μονάδας διεπαφής (9)). Με βάση αυτές τις μετρήσεις, ρυθμίζει τη λειτουργία του μοτέρ και ελέγχει την λειτουργία του πίσω φανού πέδησης.

 4. Ηλεκτρονική μονάδα με αισθητήρες ελέγχου της κίνησης του ηλεκτρικού μονοτρόχου. Αυτή η μονάδα (π.χ. MPU9150 Triaxial Gyro Sensor Module) βασίζεται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα (microchip) MPU9150 το οποίο μεταβιβάζει στη μονάδα κεντρικού ελέγχου (3) τις εξής πληροφορίες: α) βαθμός γραμμικής επιτάχυνσης, ανεξάρτητα, σε τρεις αντίστοιχους, κάθετους γεωμετρικούς άξονες (επιταχυνσιόμετρο), β) βαθμός γωνιακής επιτάχυνσης, ανεξάρτητα, σε τρεις αντίστοιχους, κάθετους γεωμετρικούς άξονες (γυροσκόπιο), γ) ένταση μαγνητικού πεδίου, ανεξάρτητα, σε τρεις αντίστοιχους, κάθετους γεωμετρικούς άξονες (μαγνητική πυξίδα), δ) στιγμιαία θερμοκρασία.

 5. 1η ηλεκτρονική μονάδα διεπαφής μεταξύ, της κεντρικής μονάδας ελέγχου (3) και της μονάδας τροφοδοσίας του ηλεκτρικού κινητήρα (2) (χειρισμός ρυθμών επιτάχυνσης/επιβράδυνσης). Π.χ. TLC5615 – 10bits Serial DAC Digital to Analog Converter Module. Λειτουργία αυτής της μονάδας είναι η μετατροπή ενός ψηφιακού αριθμού ακρίβειας 10bits, σε αντίστοιχη ηλεκτρική τάση (0-4Volts).

 6. 2η ηλεκτρονική μονάδα διεπαφής μεταξύ, της κεντρικής μονάδας ελέγχου (3) και της μονάδας τροφοδοσίας του ηλεκτρικού κινητήρα (2) (επιλογή κίνησης εμπρός/πίσω, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αναγεννησιακής πέδησης και ενεργοποίηση του πίσω φανού πέδησης). Π.χ. 4 Channel 12V Low Level Trigger Relay Module for Arduino). Λειτουργία αυτής της μονάδας είναι η μετατροπή ενός ψηφιακού αριθμού ακρίβειας 4bits σε αντίστοιχη κατάσταση λειτουργίας on/off τεσσάρων ηλεκτρικών διακοπτών.

 7. Μπαταρίες. Τέσσερις, τύπου LIFEPO4, 12V, 8Ah, με μέγιστο ρεύμα 35Α, συνδεδεμένες “εν σειρά” (4Χ12V=48VX8Ah=384Wh).

 8. Μεταλλικός σκελετός.

  monotrochos.jpg

 9. 3η μονάδα διεπαφής μεταξύ, της κεντρικής μονάδας ελέγχου (3) και του τροχού (π.χ. Smart Car Speed Detecting Sensor Module for Arduino). Λειτουργία αυτής της μονάδας είναι η ανίχνευση της περιόδου περιστροφής του τροχού (δηλαδή, η χρονική διάρκεια μιας πλήρους περιστροφής του τροχού) προκειμένου να υπολογιστεί η μέση ταχύτητα του μονοτρόχου.

Κατά την κατασκευή του μονοτρόχου, είναι πιθανό να τροποποιήσω κάποια, η/και κάποιες από τις, κατ' αρχήν, επιλογές των συστατικών μερών, είτε επειδή μπορεί να διαπιστώσω ότι δεν ήταν οι βέλτιστες επιλογές, είτε, επειδή μπορεί να αντιμετωπίσω τεχνικές δυσκολίες τις οποίες δεν είχα προβλέψει.

Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση, τόσο με την κατασκευή, όσο και με τη χρήση, συσκευών όπως αυτή, του μονότροχου, είναι απόλυτα αναγκαία, τόσο η λήψη όλων των ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων ασφάλειας του κατασκευαστή, του χειριστή και των παρισταμένων, όσο και η τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η αποφυγή χρήσης του με ταχύτητες μεγαλύτερες από 12Km/h, καθώς επίσης και η απαραίτητη χρήση κράνους, επιγονατίδων, επιαγκωνίδων κ.λπ. εξοπλισμού προστασίας.

Για τη χρήση του μονοτρόχου απαιτείται, όπως ακριβώς και για τη χρήση ενός δίτροχου ποδηλάτου, η προηγούμενη εξάσκηση στην ισορροπία. Σύμφωνα με σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο youtube, ένας γνώστης χειρισμού δίτροχων ποδηλάτων, χρειάζεται περίπου εξάσκηση διάρκειας 20 λεπτών προκειμένου να συνηθίσει την οδήγηση του ηλεκτρικού μονοτρόχου.

Επίσης, όπως ακριβώς η χρήση των δίτροχων ποδηλάτων σε αυτοκινητόδρομους απαιτεί την αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής συμπεριφοράς, οι οποίοι αποσκοπούν στην ασφάλεια του ποδηλάτη και των άλλων οδηγών και πεζών, έτσι και η χρήση του ηλεκτρικού μονότροχου σε αυτοκινητόδρομους, απαιτεί την αυστηρή τήρηση των ίδιων κανόνων.

Η χρήση του ηλεκτρικού μονότροχου από παιδιά προϋποθέτει την απαραίτητη παρουσία και συναίνεση των γονέων τους.


 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 20 Απρίλιος 2015 23:25