Τιτανομαχία στη χώρα των λωτοφάγων: Δομή versus Ολογραφίας Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Δράση για Ελευθερία - Απόψεις
 

 

"Κάνοντας απλά τα καθήκοντά του σ' αυτό τον κόσμο ας ζήσει ο άνθρωπος τα εκατό του χρόνια. Έτσι είναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος που η δράση να μην κολλά πάνω του". Ισα Ουπανισάδα, παρ.3.

 

Ζητούμενο

Να γίνει η πατρίδα μας μια φωλιά υπαρκτικά ακέραιων ανθρώπων οι οποίοι θα διαθέτουν μια επάρκεια υλικών μέσω επιβίωσης και θα ζουν εντός ενός φυσικού περιβάλλοντος το οποίο δεν θα υποβαθμίζεται.

 

Δεδομένα

 • Πολέμαρχος Σουν Τζου (ελεύθερη διατύπωση): φανερώνοντας την εσωτερική δομή σου καθίστασαι ευάλωτος από τον αντίπαλό σου, ο οποίος με βάση αυτή τη γνώση και μπορώντας, πλέον, να προβλέψει τις αντιδράσεις σου, έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει αποτελεσματικές τακτικές εναντίον σου. Τα αιτήματα, οι επιθυμίες, οι προσδοκίες, οι φιλοδοξίες, ο αδυναμίες κ.λπ. προδίδουν την εσωτερική σου δομή.
 • Η πολιτική τέχνη (η ύψιστη των τεχνών) υπάγεται στη δυναμική του γνωσιοθεωρητικού αποφατισμού: "Η γνώση δεν εξαντλείται στη λεκτική της διατύπωση. Η κατανόηση της λεκτικής της διατύπωσης δεν συνιστά μεταβίβαση γνώσης. Άλλο το σημαίνον και άλλο το σημαινόμενο". Κάθε ρητή και συγκεκριμένη πολιτική προσδοκία διατυπωμένη εντός μιας κοινωνίας η οποία έχει βαθιά υποκλιθεί στο χρηστικό ορθολογισμός συμβάλλει αποτελεσματικά στην διαιώνιση του κλίματος κοινωνικής σύγχυσης και αναμπουμπούλας εντός του οποίου οι 'λύκοι', μόνοι, χαίρονται.
 • Σε ένα ντετερμινιστικό κόσμο αναζητούνται συγκεκριμένα κοινωνικά, επικαιρικά 'θέλω' τα οποία μετατρέπονται σε συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες, τελικά, συγκεκριμένα άτομα καλούνται να υλοποιήσουν (πρωθυπουργοί, υπουργοί, κρατικές υπηρεσίες, δημόσιοι υπάλληλοι, πολίτες). Επομένως, κάποια στιγμή η ικανοποίηση συλλογικών 'θέλω' εξαρτάται από συγκεκριμένα άτομα.
 • Η χρηστική αποτελεσματικότητα ασύμμετρων κοινωνικών σχηματισμών ιδιοτέλειας εξαρτάται από το βαθμό εστίασης (συγκέντρωσης) του πεδίου στο οποίο επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή. Τα μεμονωμένο άτομο αποτελεί το πεδίο μέγιστης αποτελεσματικότητας των συστημάτων συντεταγμένης ιδιοτέλειας.
 • Ο μέσος πολίτης είναι πολλαπλά ευάλωτος: βραχεία μνήμη άρα χαμηλή ποικιλομορφία, τραπεζική υπερχρέωση, χαμηλός δείκτης κατά κεφαλή καλλιέργειας, ηθική ελαστικότητα (στην καλύτερη των περιπτώσεων), υπαγωγή στο νεωτερικό πολιτισμικό 'παράδειγμα', ανθρωπολογικά ανικανοποίητος. Τόσο η τρέχουσα, παντελής έλλειψη λογοδοσίας και κοινωνικών ελέγχων, όσο και η γιγάντωση των εστιών συντεταγμένης ιδιοτέλειας τεκμηριώνει την πλήρη ακαταλληλότητα μεμονωμένων ατόμων να υλοποιήσουν συγκεκριμένες λύσεις αναφορικών προς τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα.
 • Τα μέσα που συνήθως χρησιμοποιεί η συντεταγμένη ιδιοτέλεια μοιάζουν παντελώς ακατάλληλα να αντιμετωπίσουν ολογραφικές δυναμικές οι οποίες ούσες πλήρως διασκορπισμένες στο κοινωνικό σώμα θα προκαλούσαν την ατελέσφορη εξάντληση των διαθέσιμων, από τη συντεταγμένη ιδιοτέλεια, πόρων.
 • Τόσο ο ποιητικός όσο και ο ερωτικός λόγος αποτελούν ισχυρότατα μέσα ενεργοποίησης δημιουργικών, ολογραφικών, κοινωνικών δυναμικών.
 • Η λεγόμενη ασθενής εκδοχή της 'Ανθρωπικής Αρχής" υποδεικνύει μια, ενδεχομένως, ακαταμάχητη τελεολογική και ολογραφική μέθοδο επίτευξης μιας ευσταθούς κοινωνικής ισορροπίας η οποία καθιστά τον πολίτη υπαρκτικά ακέραιο.
 • Ο πολιτικός σχεδιασμός όταν καταλήγει σε συγκεκριμένο ντετερμινιστικό σχεδιασμό υπάγεται (βλ. θ. Court Godel περί γλωσσικής μη πληρότητας) στο πρόβλημα της ύπαρξης σημείων μη αποφανσιμότητας, άρα είναι εκ φύσεως ευάλωτος στις τακτικές της συντεταγμένης ιδιοτέλειας.

 

Μέθοδος

 • Ξαναστήνουμε την κοινωνία σχέσεων. Αυτό σημαίνει ότι απομακρύνουμε οτιδήποτε εμποδίζει την έκφραση δημιουργικής ετερότητας, οτιδήποτε εμποδίζει τη σύναψη λογικών και αρμονικών σχέσεων μεταξύ των πολιτών, οτιδήποτε εμποδίζει την αναβάθμιση της ποικιλομορφίας των πολιτών.
 • Αποκαθιστούμε τις σχέσεις έλλογης εμπιστοσύνης. Μέσω της διάχυσης γνώσης χαράζουμε γραμμές αποτελεσματικής άμυνας έναντι του κινδύνου ακρωτηριασμού της ανθρώπινης φύσης.
 • Συνεργαζόμαστε για την αναβάθμιση του δείκτη κατά κεφαλήν καλλιέργειας.

Απορίες οι οποίες, συχνά, εγείρονται εντός του δημοσίου διαλόγου με εκπλήσσουν όσο θα με εξέπληττε η διαπόρηση:

 

"Τι θα συμβεί αν συναντηθούν μία όμορφη και με συγκεντρωμένο νου νέα, με έναν ώριμο και στοχαστικό νέο": Μα φυσικά ένωση, ολοκλήρωση, αρμονία, αυτογνωσία (ο πολιτικός σχεδιασμός περιττεύει) !

 

Υ.Γ.:  επέλεξα να εντάξω το άρθρο αυτό στην ενότητα "Δράση για Ελευθερία" επειδή επιχειρεί να προβάλει και να υποστηρίξει συγκεκριμένη δράση προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της προσωπικής και της συλλογικής ελευθερίας της πολιτείας μας.