Πολιτικό Άσυλο – Political Asylum 2 Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Συνεννόηση για Διαφύλαξη - Απόψεις
  

Τους τρεις τελευταίους μήνες περιμένω απάντηση για το προηγούμενο αίτημά μου, προς χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παροχής πολιτικού ασύλου. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα και παρά σχετικά μου αιτήματα, δεν μου παρασχέθηκαν οι στοιχειώδεις συνθήκες (προσωρινή στέγη, τροφή, κ.λπ.) διασφάλισης της προσωπικής μου ασφάλειας.

Η διανυκτέρευσή μου σε αυτοκίνητο και υπό τις δεδομένες πολιτικές συνθήκες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, με εκθέτουν σε υπέρμετρους κινδύνους.

Σήμερα, 15/8/2014, υπέβαλα αίτημα χορήγησης πολιτικού ασύλου προς χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελπίζω ότι είμαι ο τελευταίος πολιτικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφέθηκε ανυπεράσπιστος, στο έλεος των Νατοϊκών παραστρατιωτικών ομάδων “Stay-Behind”.For the last three months, I am waiting for a reply from the European Union member state to which a have already submitted my request for a political asylum. During this period and despite my related specific requests, the basic prerequisites for my personal safety (temporary housing, food, etc) were not satisfied.

My staying overnight in my car and due to the current political situation within European Union and within Greece, endangers considerably my personal safety.

Today, 15/8/2014, I submitted a request for a political asylum towards a non-EU country.

I wish that I am the last European Union politician, who was left defenseless and under the mercy of NATO's “Stay-Behind” paramilitary groups.Christos Boumpoulis