Προς μια ειρηνική κανονικοποίηση Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Συνεννόηση για Δράση - Απόψεις

 

Προς μια ειρηνική κανονικοποίηση

 


Οι σημαντικότερες από τις αποφάσεις που λαμβάνονται και οι οποίες αφορούν διεθνή ζητήματα, βασίζονται, κατά προτεραιότητα πάνω σε κριτήρια που έχουν να κάνουν με την επίταση της ισχύος των διαφόρων δικτύων ισχύος και λίγο, ή, καθόλου, πάνω σε ανθρωπιστικά κριτήρια. Την άποψη αυτή τεκμηριώνουν, το πλήθος και η ποιότητα των διεξαγόμενων θερμών, ψυχρών και υβριδικών πολέμων και η ένταση και έκταση του αισθήματος φόβου που βιώνει, σχεδόν, το σύνολο της ανθρωπότητας.

Τα προβλήματα που απασχολούν την Ελλάδα, όλα, δίχως εξαίρεση, αποτελούν συνέπειες των διαφόρων συγκρούσεων συμφερόντων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό της περιβάλλον και οι οποίες χαρακτηρίζονται, από έλλειψη μέτρου και κανόνων πολιτισμού.

Οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν προκύψει στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές (25/1/2015), για λόγους συστημικούς, θα της είναι αδύνατο να επιλύσει ευθέως το οποιοδήποτε θεωρούμενο ως “εσωτερικό” πρόβλημα, καθώς, όπως προανέφερα, οι ριζικές αιτίες αυτών των προβλημάτων βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας της.

Η δυνητική πρακτική χρησιμότητα των επικείμενων εκλογών είναι το γεγονός ότι προσφέρουν μια ευκαιρία. Την ευκαιρία, πρόσωπα διεθνώς εγνωσμένου ήθους και κύρους να λάβουν ένα διεθνές βήμα από το οποίο να μπορέσουν να επιχειρήσουν, μάλιστα, με βάσιμες αξιώσεις επιτυχίας, να ασκήσουν έλλογη, ηθική, δημιουργική, ειρηνική και θεμιτή επιρροή πάνω στα διεθνή δίκτυα ισχύος προκειμένου να συμβάλλουν στη θέσπιση κάποιων διεθνών κανόνων πολιτισμού, οι οποίοι θα αφορούν τα όρια της δράσης αυτών των δικτύων ισχύος και οι οποίοι, μάλιστα, θα τηρούνται.

Αν έχω καταλάβει σωστά, τα τελευταία, τουλάχιστον, εκατό χρόνια, η εκφραστική με την οποία μορφοποιήθηκαν οι διεθνείς σχέσεις και εμμέσως, η μοίρα των Εθνών, είναι εκείνη του Εμπορίου. Τα όρια αυτής της εκφραστικής, αναφορικά με την επιρροή της πάνω στην προκοπή των ανθρώπων, τα βλέπουμε και τα ζούμε, όλοι μας.

Με τα σημερινά δεδομένα, την συμμετοχή στις επικείμενες εκλογές τέτοιων, δημιουργικών προσώπων, μοιάζει να παρακωλύει μια ασκούμενη αρνητική επιρροή, προερχόμενη από το εξωτερικό της περιβάλλον.

Η έλλειψη προσώπων πρόθυμων και έτοιμων να εκφέρουν αποτελεσματικό και δημιουργικό λόγο από βήμα διεθνούς εμβέλειας, ίσως συνέβαλε, κατά το παρελθόν, στην πραγματοποίηση πολλών τραγικών ιστορικών γεγονότων (παγκόσμιοι πόλεμοι, αποικιοκρατία, κ.λπ.) και ίσως συμβάλλει, επί του παρόντος, σε πολλά από όσα αρνητικά φαινόμενα λαμβάνουν χώρα, παγκοσμίως. Συνεπώς, κάθε απώλεια ευκαιριών να αξιοποιηθούν κατάλληλα, τέτοια πρόσωπα, ίσως συμβάλλει στη διαιώνιση και την επίταση αυτών των αρνητικών φαινομένων

Άραγε, τι άλλο είναι εκείνο που θα μπορούσε να αναστρέψει την ελικοειδή πορεία των, οιονεί, αμέτρητων σημερινών σπιράλ βίας, αν όχι ο δημιουργικός λόγος, μαζί με την εντιμότητα και την καλοσύνη;