An Indirect Exposure of Europe’s Settler-Colonisation Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Συνεννόηση για Δράση - Απόψεις
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)   
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 13:59

Abby Martin & Chris Hedges: War, Propaganda & the Enemy Within

www.youtube.com/watch?v=veFMuYNRr8A

 

Tortured & Enslaved: Enter the World's Biggest Prison

www.youtube.com/watch?v=RNAaIoZZFJY

 

Christine Harris Accesssf.org TV Myrna Lim Pt 1

www.youtube.com/watch?v=gZi-0Facxsk

 

TIs Water Neg Programming & Perp Excuses

www.youtube.com/watch?v=Qur3Fkt2P40

 

Used & Betrayed - 100 Years of US Troops as Lab Rats

www.youtube.com/watch?v=TRMT1eozxPg

 

The Secret Horrors of MK Ultra

www.youtube.com/watch?v=KM3dQcmFx8M

 

CIA Assassinations, Conspiracies and Cover-ups: How the Elite Control Politics

www.youtube.com/watch?v=vJIbqF3WW8U

 

Edward Snowden on the most shocking way the NSA spies on people 2014

www.youtube.com/watch?v=rKGh4LoL5mQ

 

Olga Bompola’s testimony for illegal website www.bobolasgate.info

www.youtube.com/watch?v=VWE3CT88Vrg

 

An Indirect Exposure of Europe’s Settler-Colonisation

 

At the Youtube video titled “Abby Martin & Chris Hedges: War, Propaganda & the Enemy Within” (veFMuYNRr8A) at the time frame 7’ 10” Chris Hedges says, “Its a different kind of empire in a sense that, for instanse, you know, British troups actually occupied Indya though many of those troops were Sikhs, raised from the Sikhs, we find venal Elites will do our bidding and when people rise up against those elites the we provide those elites with the resoures by which they can crush any form of rebellion”. And at the time frame 18’ 00” he say, “we have to brake the back of the Empire not only for what the Empire is doing to Frans Fennal calls it, the ‘wretched of the earth’ but for what it’s doing at home. Because as it disebowels the country the harsh forms of control Empire uses at the outer reaches of Empire migrate back to the homeland. So, you get wholesale surveillance, militarized police, indiscriminate use of lethal force on our city streets, as in Baltimore, you don’t have to go very far to see that, and a destruction of our most basic civil liberties, I mean this, you know, this is the disease of Empire, it goes all the way back to Tħucydides who saw that as Athens expanded it destroyed its own democracy. So, as Thucydides wrote, the Tyranny that Athens imposed on others had finally imposed on itself. And we are no exception. … The forms that the Empire uses to control the subject populations abroad are now visible within America, itself.”

 

Europe is, gradually and covertly, being settler-colonised by the U2RIT.

According to historical evidence, the settler-colonialism uses “drugged and maddened with opiates beforehand” non-uniformed armies in order to apply genocidal-policies against the indigenous populations.

These colonising-armies in the past they had the form, also, of the “Elizabeth’s Pirates” and now they have the form, also, of the “venal Elites”.

The European citizens, due to the nature of the contemporary settler-colonialism, they are unable to comprehend directly its manifestation wihin the European Continent. However, they are able to observe its reflection upon the settler-colonising Nations, themselves.

The neo-slavery which emerges within the U.S.A., in a sense, whistle-blows the European citizens’ slavery over the past sixty years.

The monstrosities which emerge now in America they are, essentially, the ordinary ways of doing things, since many decades, in Europe, despite the fact that, in Europe, they were adapted to the “plausible deniability” principle.

For example, in Europe, instead of an overt imprisonment due to forged-accussations, the horrible method of r.n.m./brain-locking implanting due to forged-accussations, is applied along with the mass-poisoning of some populations with fluoride and with the subjection, of some populations, to bioterrorism.

The Americas’s neo-slavery is nothing else but reflecting Europe’s matured slavery.

For example, there is Panagiotis and Olga Bompolas (my parents) case, in Greece. The Greek venal Elite, during the ‘70s targeted my family for exploitation as a source of human organs/tissues and human-experimentees. Initially, they unimaginably tortured my parents in order to induce helplessness upon them. Then, they started exploiting inhumanely their son, for many decades, until March 1999 were the illegal exploitation was realised by the victims. Torturing of my family follows until 2015 were my Mother becomes vastly drugged by them and, without hers comprehention, she puts hers signature in white papers. Then, my Father becomes murdered and my Mother becomes extremely tortured and deprived from hers freedom; while, the Greek police and the European authorities refuse to offer any kind of protection to my family’s members.

Cocluding, any European citizen who wishes to comprehend the covert calamity which the European Continent suffers, s/he only has to observe the America’s neo-slavery.

 

Christos Boumpoulis

economist

 

P.S.: There are some indications that, Olga Bompolas, an eyewitness of Gladio’s crimes and a torture victim, she may has been, also, murdered. I kindly ask anyone who has information about my Mother’s present condition to get in contact with me.

 

 

Panagiotis & Olga Bompolas

 

Appendix

 

Covert Government Investigations, using community policing. AKA Gang Stalking.

 

There are people in large metropolitan cities being stalked, harassed, mobbed, and followd around and many do not know why. Many are having to change jobs, move constantly, have their lives disrupted and they can't find help or assistance for what is happening to them. Many are stumbling in the dark and being mislead by those around them. I hope to the best of my ability to shed a little bit more light on what is happening and help others better start to find help and assistance.

 

I am looking for voluenteers who are willing to assist innocent people in major cities who are being targeted by covert government investigations. These investigations have been masked for the last few years online under the title of gang stalking.

 

This is what is happening and this is why these people need your assistance with getting in touch with the right channels. Many people who are going to be reading this article are probably a part of these programs and many people probably do not realise the damage they are doing to others. Here is some information that you need to know.

 

What is gang stalking?

 

Gang stalking is a modern day form of the Cointelpro program, that ran in the United States and in other countries under different names. Eg. In Canada it was called V.I.P.S. It's also a part of the New Community Based Policing efforts combined with the reemergence of Police Red Squads, which have been in existence on and off for close to a hundred years.

 

The new forms of these programs combines the organised stalking and mobbing of the targets of these programs that take place primarily in the targets community. What will happen is that files will be opened on targets of these harassment programs, and the State or officials of the State, such as the FBI, CIA, RCMP, CSIS, or local police will go around and tell the friend, family, co-workers, landlords, and community of the targeted individual at large is under investigation. They will say that the target is a terrorist, crazy, drug dealer, someone who needs to be watched. They will ask for, or in many cases force the corporation of the targeted individual till the target becomes increasingly more cut off from their sources of support, making it easier to harass and psychologically harm them over time.

 

" The new versions of these programs use the community based policing programs to help with the stalking and monitoring of the targeted individual, that is why the target will complain of being followed around in public by strangers they do not know. They are being followed around by the new eyes and ears of the state, their fellow citizens who for various reasons have decided to become informants for the state. This is happening in many democratic countries and cities.

 

Other names for Gangstalking

 

There are many names for this form of harassment, it would also now seem that Gang Stalking is a term that was invented as part of the disinformation campaign that the government is good at putting together while these harassment campaigns are running. Some of the more popular names for this form of harassment have been Cointelpro, Red Squads, and now with the new community based policing programs we have names coming up such as: Multi stalking, vengeance stalking, cause stalking, stalking by proxy, organised stalking, organised harassment, group stalking, community mobbing. These are the new names being given to a very old game, that is once again being played by the government on it's unsuspecting citizens.

 

Who gets targeted?

 

Gang stalking can happen to anyone, but it's being widely used on minorities, outspoken individuals, whistle blowers, dissidents, people who go up against large wealthy corporations, woman's groups, (single) women, anti-war proponents, and other innocent individuals. The majority of the targets are not aware this is happening to them and it continues for years. Even when a target moves, changes jobs, the harassment still continues. Every time the target moves, the government, or the local intelligence unit of the police will follow them around and start to spread the same lies, and slander to their new employers, coworkers, landlords, etc.

 

What are the goals of this campaign?

 

The goal is to isolate the target from all forms of support, so that the target can be set up in the future for arrest, institutionalisation, or forced suicide. Other goals of this harassment include sensitize the target to every day stimuli's as a form of control. These people also want to make the targets of this harassment vulnerable, they want to make them destitute. The secondary goals seem to be to make the target homeless, jobless, give them a breakdown, and the primary goals seems to be to drive the target to forced suicide, just like what they did with some of the targets of Cointelpro.

 

Who gang stalks?

 

People from all walks of life are being recruited to be the eyes and ears of the state. People from all races, ages, genders and walks of life. You have your garden variety snitches, you have general labourers, the very wealthy, biker, drug dealers, user, street people, punks, hip hop culture, KKK, black activists, church groups, youth groups, every sector of society that you can think of is a part of this. The ages range from five to eighty five and older.

 

The surprising thing is that gang stalkers can be found in every level of society. There is no real age barrier, gender barrier, and a variety of races do participate. In almost every occupation in society you can find people who are going along with this.

 

Gang stalking for some is seen as a game of cat and mouse. They see themselves as heroic spies for the state. Some are just power hungry slithering money hungry snitches, who would sell their mothers down the drain, much less innocent people. Other are asked and do it out of a sense of patriotic duty, others are forced to take part in the spying activity. Many do not understand or care that the end consequence of this game is to destroy a person.

 

 

Why people take part?

 

There are many reasons that someone takes part in this activity.

 

1. Some do it for the sense of power that it gives them.

 

2. Others do this as a way to make friends and keep friends. It's something social and fun for them to do.

 

3. Other are forced or black mailed or forced by the State or the police into taking part.

 

4. They are told that they are part of homeland or national security and being used to help keep and eye on dangerous individuals.

 

5. Others are just local thugs or informants who are already being used for other activities, and their energies are just diverted over into these community spy programs. Eg. Some may be given the choice of Spying for the State or the police vs going to jail.

 

Where does gang stalking occur?

 

This harassment occurs out in public, as well as in private. The goal of this modern day Cointelpro program is to have the target under stress 24/7. Once a person is chosen for this harassment the police or the state are quick to start an investigation into their lives. They will find out everything about a target. Where they live, who their friends are, their family, where they work, where they shop, their most intimate habits. Then they will try to get into every aspect, and I do mean every aspect of a targets life. They will even try to wiretap phones, link into cell phone signals, monitor Internet activity, divert mail and email. They hijack your life, they want you to feel like they are in charge of your life 24/7. They also want you to know this is going on, it's a way to psychologically immobilise and cripple a target. The people around you who you thought you could once trust, are forced to keep quite and often take part in this ritual of a thousand paper cuts that is designed to destroy the target over time.

 

Techniques Used

 

A large part of this harassment involves psychological harassment of the targets. To achieve this a profile of the target is gathered and then a program of harassment is implemented using many of the methods below.

 

Brighting

 

As targets walk on the street, usually at night, Suburban Spies will turn on their high beams. This might be flashed once or twice at targets. The idea is to intimidate the target and let them know they are being watched at all times.

 

Crowding/Mobbing

 

When the target is in public, Suburban Spies will usually try to box the target in. Eg. They will surround the target in a square like formation if possible. They will stand too close to the target, or swarm them.

 

Directed Conversations

 

These are conversations that complete strangers will have out in public relating to the target and their personal situations. Eg. They will repeat things a target said in their home, or on the phone. They will let drop very personal details into the conversation, that could only be related to the target.

 

Eg. Suburban Spy1. It's a shame Uncle Ed won't be able to come.

 

Suburban Spy 2. Yeah since he died golfing on Saturday.

 

The target will just have learned of a death of a favored uncle, (possibly named Ed.) while out golfing.

 

Directed Energy Weapons

 

Electronic Harassment. Usually when they feel they have psychologically targeted a target to where they are near breakdown they will start to use these weapons. They will also use these weapons if targets are not going along with their harassment protocol.

 

Investigation Files

 

It has been indicated that targets will have files shown to relatives, store keepers and friends. The files are usually not left behind, but they are used to show legitimacy and to further slander targets. They are also used to get the participation and corporation of the people in the targets life, with their harassment.

 

The files might have a picture of the target, and lies or slanderous information about some alleged crime that they might be responsible for. The information is not true, but it's usually very convincing and helps to further get targets harassed by those around them.

 

Gaslighting

 

Doing little things to try to make the target think that they are going crazy.

Coming into their homes, moving their furniture around.

Changing clothing that they bought and replacing it with similar, but inferior items.

Taking small items and then replacing them later on.

 

Gassing/Poisoning

 

Spraying fumes or scents into a targets home. Tampering their food to make them become very ill.

 

Illegal Entry

 

To gas light the target.

It's used to help profile the target.

To set up illegal surveillance.

It's a way to find out intimate details about the targets. This can be used later to set up the target by using people in photo albums, or by directed conversations about things in the targets apartment.

 

Illegal Surveillance

 

This involves setting up audio and visual surveillance of the target.

 

Bugging the targets phone, or using external listening devices.

Video surveillance inside or most likely outside of the targets residence

Listening to cell phone and hard line conversations.

Hacking into their computers and learning all about what the target is doing, sites they frequent.

This also helps to build a profile of the target, and it's also used for later psychological attacks against the target.

 

Illuminating Targets

 

This is something that the East German Stasi secret police did to targets. They would spray the targets clothing with materials that would make them glow, or they would irradiate the targets with X-rays so that they glowed in the dark.

 

There are harmful and harmless chemicals that will achieve this effect.

 

Read Story

 

Intimate Infiltration

 

This is where Suburban Spies will go out of their way to get into a targets life. They will try to form friendships with targets. They will try to form intimate relationships with targets.

 

They will get close to people that are affiliated with targets. Years before the target ever realises they are targets they will try to get into a targets life.

 

Eg. If they can't get into your life, but you have a best friend, their new significant other might just be a Suburban Spy. The same goes for siblings and the people that enter their lives.

 

Isolation

 

For this harassment to be successful, it's important to be able to isolate the target from friends, family members, co-workers and even spouses. To accomplish this isolation many methods are used included, but not limited to: slander, lies, files, sabotage, anything that will get the target into a situation where they have no support system. This is important for this Cointelpro like harassment to succeed.

 

Mail and Email tampering

 

Suburban Spies will steal your mail. They will delay the delivery of your mail, and they will also make sure that your mail does not arrive. The other thing they are known for is the tampering of email. They will delay email, delete email, and stop email that you have sent from arriving

 

Mimicking

 

This is trying to copy things in a targets life.

 

Leaving when they do.

Dressing like they dress.

Throwing out the garbage

Going to the bathroom

Doing whatever the target is doing.

 

This is all designed to be psychological warfare, so that the target again feels like they are under observation at all times.

 

Profiling

 

Targets will be observed and profiled long before they ever become aware that they are targeted for this sort of harassment. Profiles will be created on targets by:

 

Following them.

Following people close to them.

Breaking into their homes and going through their stuff.

Listening to their calls.

Hacking into their computers.

Gathering information from friends, and family.

Seeing where they like to shop and eat.

What are their weaknesses?

What things do they like and dislike?

 

This will all be used to put together a profile of the target and then to get them into situations for their detriment.

 

Random Encounters

 

This will be people on the street who you randomly and unexpectedly run into. It looks completely natural and it seems to be a random encounter.

 

They might ask for your phone number after engaging you in conversation. Ask you out, or just ask you where you are going. Anything from small talk to lengthier conversations.

 

All with the purpose of finding out something about you, or even just getting you to do something.

 

Ruined Relationship

 

When targets are in a relationship, the Suburban Spies will try to ruin that relationship. This could be friendships, family or significant others.

 

If it's a romantic relationship, they will find out what your significant other likes and try to get them to cheat, or leave you.

 

If it's a friendship they will tell lies to come between you. The same goes for family. This is done so that targets will have no means of support, once they do realise that something is going wrong in their lives.

 

Sensitization

 

This is getting targets sensitive to an everyday stimuli. Eg. Colors, patterns or everyday actions. Eg. Red, stripes, pens, whistles, loud coughing, clapping, waves, keys jingling.

 

Eg. Joe will be mobbed at work and as part of that daily mobbing his coworkers will loudly cough at him every time they harass him by calling him names like loser, worthless, lame, demented. They will slander him and have others as they are slandering him show disgust by glaring and coughing at him.

 

Out in public they will follow him loudly and obnoxiously coughing at him. When he goes to stores they will get others to do the same. After months or years of this, Joe has become sensitive to this stimuli and it can be used to harass him without the names and the glaring looks. The association has been formed because of all the other harassment.

 

Eg. A girl is sexually assaulted and a sock is shoved in her mouth , during the assault. To keep her quite or stop her from pressing charges, the assailant, his friends and family will follow her around and throw socks in her path, mention it everywhere she goes and show her their socks every chance they get. She will get the message they are sending. Because of the brutal attack, she and what's happened after she is now sensitised.

 

Signals/Symbols

 

It has been said that Suburban Spies in some states will have gang decals on their cars and trucks.

 

They will also communicate with each other on the street by using Statsi like signals. Below are some examples. SIGNALS FOR OBSERVATION

 

1. Watch out! Subject is coming - touch nose with hand or handkerchief

2. Subject is moving on, going further, or overtaking - stroke hair with hand, or raise hat briefly

3. Subject standing still - lay one hand against back, or on stomach

4. Observing Agent wishes to terminate observation because cover threatened - bend and retie shoelaces

5. Subject returning - both hands against back, or on stomach

6. Observing Agent wishes to speak with Team Leader or other Observing Agents - take out briefcase or equivalent and examine contents.

 

The new breed of stalkers will use signals that might be based on a one handed sign language called talking hands used by the police. They will use signals like the double blink to say that they under stand. Squeesing the nose to say I know, or for pointing and directional signal, touching the eyes to indicate they are on watch or to watch the target, brushing the hair back three times, or covering the mouth or pretending to yawn, to begin communication.

 

Slander

 

They will go behind the targets back and tell lies about them. Often the lies will consist of the target being into something illegal, or is someone dangerous, or just needs to be watched for some vague reason. This was used in Cointelpro and it was very effective in ruining the lives of many targets.

 

Eg. The they will say the target is crazy, a terrorist, drug dealer or user, a prostitute, gay, racist, pedophile, etc.

 

Sleep Disturbance

 

Depriving the target of sleep is a really good way of leaving the target stressed out. It's also a way of leaving them dioriented and functioning at less than 100%. Then the targets can be baited into reacting in public, or getting into a car accident.

 

Strange Encounters or Street Theatre

 

This is running into people that are acting very unusual, or people that are putting on a show or production, known as street threater.

 

Eg. This could be as minor as public rudeness, or people acting out a skit or skits for your benift. There will usually be someone near by to see how you react to it. This is again looking for weakness or reactions. If you show an adverse reaction they will try to embelish on this and use it against you later on.

 

Telephone Redirects

 

When you make a telephone call, get the name and ID of the person that you are speaking to. Suburban Spies have been known to redirect phone calls. This means that when you dial a number they will intercept that phone call and pretend to be the service or repair person you were trying to call. Eg. If you call the cable company, gas or phone company be sure you know that it's actually them that you are speaking to.

 

Theft

 

Breaking into a targets home and taking small iteams, usually nothing of value. However there are exceptions to every rule. Suburban Spies will usually try to see what they can get away with.

 

Tracking

 

The targets are tracked by various methods.

 

Targets are tracked on foot by foot soldiers.

They are tracked in their cars.

Targets can be tracked by using their cell phones. If their cell phone number is know, there are Internet programs that will track a target to within a few feet.

GPS tracking on their cars and laptops. These are all ways that targets are tracked where they go and their activities monitored.

 

Vandalism

 

If the target owns property this can be as simple as broken door handles, knobs, to actual slashing of tires. They will also break in and do small damage to items the target owns. Eg. If you buy a new sweater, they might break in and cut holes in it. Holes in undergarments.

 

If you go to a store to get a repair done check for damages. This goes for boots, and coats. Eg. Zippers and the heals of long heeled boots.

 

Wrong Number Calls

 

Targets will daily get wrong number calls. These can be automated or they can be persons pretending to be wrong number calls. Suburban Spies will use this as a way to annoy targets, but they will also use this as a way to keep in constant contact with their targets. They want to know where the target is at all times.

 

Effects of Cointelpro, Red Squad, Community Policing, gang stalking.

 

1. The target become hypersensitive, and yes in many cases paranoid. They can not understand how so many people could be doing this. The idea after all is to make them seem crazy when they try to get help, or tell others this is happening to them.

 

2. Targets become depressed and isolated, which is the key goal. If you don't isolate the target it can not work.

 

3. Targets becomes sensitised to stimuli. Colors, patters, noises, actions, etc.

Targets have their reputations ruined and destroyed due to slander campaigns, which are a big part of the harassment protocol. They want the targets credibility to come into question. The target apparently is unaware, but everyone else gets in on the action.

 

Fighting the new Cointelpro and Red Squads, AKA. Gang Stalking

 

Like other forms of harassment, it comes down to the what can I get away with factor. Here are some things that you can do to fight or bring awareness to the issue of gang stalking.

 

1. Write an article of share your story about the new Cointelpro.

2. Educate yourself and those around you about Cointelpro and Red Squads. 3. The more people that know the better. Many members of society participate in this, without realising what they are really being a part of.

4. We need to get laws in place to fight this type of harassment.

5. Do not go along with this Cointelpro activity. Try to find ways to help the target.

6. Educate others that Cointelpro is wrong. Red Squads are police harassment. 7. Have open discussions about Cointelpro, Red Squads, Community policing and harassment.

8. Cointelpro is illegal, even when the police won't help, it's still illegal.

Take action on the new Cointelpro and the reemerging Red Squads for yourself and other targets.

9. We need local news paper articles, online articles.

10. We need postings on forums and other places of popularity.

11. Email awareness.

12. We need flyer's.

13. We need websites, making as many people aware of this as possible.

14. We need law suits period.

15. We need support from community based organizations worldwide.

16. People need easy access to their freedom of information records.

Source: https://www.meetup.com/pl-PL/WeAreChangeBoston/messages/4661043/

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 00:00