Πράξεις ποταπές - Despicable choices Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Συνεννόηση για Δράση - Απόψεις
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)   
Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2017 03:13
Despicable choices
Etymology
1550s, from Late Latin despicabilis, from Latin dēspicor, a variant of dēspiciō (“I despise”), from de (“down”) + speciō (“I look at, behold”).[1]
Pronunciation
IPA(key): /dɪˈspɪkəbəl/, /ˈdɛspɪkəbəl/
Adjective
despicable (comparative more despicable, superlative most despicable)
Fit or deserving to be despised; contemptible; mean; vile; worthless
Synonyms
contemptible
mean
vile
 
I have publicly requested from the Britons to give me personal data concerning me and which they hold for various incidents such as that of September 1980 and others. They have not been given me yet.
At the same time, I have a meager financial income, which I absolutely need, from the economic exploitation of part of my small real estate in Greece.
With the instigation of the Britons, this meager income is being misappropriated from me. The way of this embezzlement is, neither legal nor non-violent.
Also, in October 2016, after an absence of 28 months, I returned to my permanent residence in the community of Loutros, Alexandroupolis, in the prefecture of Evros, Greece. Inside my house, there had been a lot of vandalism, and two articles, a batch of technical notes, and a 2006 diary, with evidence of an illegal act against me, were misappropriated. Responsibility for the embezzlement and the vandalism, according to sufficient indications, was taken over by the British services.
I find it despicable for this British instigation, and, indeed, indicative of the way in which those, who do not give up on their Human Rights, are facing.
 
Christos Boumpoulis
economist
 
Πράξεις ποταπές
ποταπός -ή -ό [potapós] Ε1 : που είναι τιποτένιος, ευτελής, πρόστυχος. α. (για πρόσ.): ~ χαρακτήρας / άνθρωπος. β. (για ενέργειες): Ποταπές πράξεις. Mεταχειρίστηκε ποταπά μέσα. ποταπά ΕΠIΡΡ.
[λόγ. < ελνστ. ποταπός (αρχ. ποδαπός) `τι είδους΄ (η σημερ. σημ. μσν.)]
[www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=ποταπός&dq=]
 
Από τους Βρετανούς έχω ζητήσει δημόσια, προσωπικά δεδομένα που με αφορούν και τα οποία εκείνοι κατέχουν, για διάφορα περιστατικά όπως εκείνο, του Σεπτεμβρίου 1980 και άλλα. Ακόμη δεν μου έχουν δοθεί.
Παράλληλα, διαθέτω ένα πενιχρό χρηματικό εισόδημα, το οποίο μάλιστα έχω απόλυτη ανάγκη, από την οικονομική εκμετάλλευση μέρους της μικρής ακίνητης περιουσίας η οποία μου ανήκει και βρίσκεται στην Ελλάδα.
Με ηθική αυτουργία των Βρετανών, αυτό το πενιχρό εισόδημα μου υπεξαιρείται. Ο τρόπος αυτής της υπεξαίρεσης είναι, ούτε νόμιμος, ούτε μη βίαιος.
Επίσης, τον Οκτώβριο του 2016, μετά από απουσία 28 μηνών, επέστρεψα στην μόνιμη κατοικία μου στην κοινότητα Λουτρού, του δήμου Αλεξανδρούπολης, στο νομό Έβρου, στην Ελλάδα. Στο εσωτερικό της οικίας μου είχε γίνει εκτεταμένος βανδαλισμός και είχαν υπεξαιρεθεί δύο αντικείμενα, ένα ντοσιέ με τεχνικές σημειώσεις και ένα ημερολόγιο του έτους 2006 με τεκμήρια μιάς παράνομης, σε βάρος μου, πράξης. Την ευθύνη για την υπεξαίρεση και τον βανδαλισμό, σύμφωνα με αποχρώσες ενδείξεις ανέλαβαν οι Βρετανικές υπηρεσίες.
Θεωρώ ποταπή αυτή την ηθική αυτουργία των Βρετανών και μάλιστα, ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν όσους δεν παραιτούνται από τα Ανθρώπινα Δικαιώματά τους.
 
Χρήστος Μπούμπουλης
οικονομολόγος

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2017 00:53