Ελλάδα – αποκόλληση από την εργαλειακή, αποικιοκρατική μιζέρια Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Συνεννόηση για Δράση - Απόψεις
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)   
Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2017 23:31

christosboumpoulis_150.JPG

 

Ελλάδα – αποκόλληση από την εργαλειακή, αποικιοκρατική μιζέρια


Εμείς οι Έλληνες, έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να ζήσουμε· και μάλιστα, Ειρηνικά, Ελεύθερα, Επιθυμητοί από τους πολιτισμένους ξένους και με λιτότητα, Προκομμένοι.

Ελπίζοντας σε μια θετική συνεργασία και σε μια καλή θέληση, εκ μέρους των αποικιοκρατών, περιμέναμε μέχρι και σήμερα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε, μαζί τους, όλα εκείνα τα εμπόδια τα οποία, εκείνοι είχαν δημιουργήσει, κατά τα τελευταία περίπου εξήντα χρόνια και τα οποία μας στέρησαν, τη ζωντανή ύπαρξη πολλών συνανθρώπων μας και την υψηλή ποιότητα ζωής που μας αξίζει.

Δυστυχώς, οι εξελίξεις μας υπέδειξαν ότι, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους αποικιοκράτες, ούτε, θετική συνεργασία, μα ούτε και καλή θέληση· γι' αυτό και θα πρέπει να προχωρήσουμε μόνοι μας.

Οι αποικιοκράτες είναι, ούτε εχθροί μας, ούτε φίλοι μας· είναι φυσικές μορφές εντός του περιβάλλοντός μας με τις οποίες συνδέονται συγκεκριμένες απειλές, τόσο, κατά της φυσικής μας ύπαρξης, όσο, και κατά της ποιότητας της ζωής μας. Επομένως, ζητούμενο είναι η ειρηνική και δημιουργική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων τα οποία, καθ' οιονδήποτε τρόπο, συνδέονται με αυτούς. Ειρηνική και δημιουργική αντιμετώπιση προβλημάτων, σημαίνει, χρήση νόμιμων, ηθικών και μη βίαιων μέσων, για την επίλυση των, εν λόγω, προβλημάτων.

Ποια είναι τα βασικά προβλήματα;

 1. Αθώοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους αδικαιολόγητα· δηλαδή, απροκάλυπτα, είτε, συγκεκαλυμμένα, δολοφονούνται.

 2. Η υγεία αθώων πολιτών βλάπτεται, εκ προθέσεως, αδικαιολόγητα, για λόγους, πολιτικούς, είτε, οικονομικούς· δηλαδή, συγκεκαλυμμένα, διαπράττονται εγκλήματα, εκ προθέσεως, πρόκλησης σωματικών βλαβών, σε βάρος αθώων

 3. Διαπράττονται, μαζικές και εξατομικευμένες, παραβιάσεις, των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, αθώων πολιτών. Οι παραβιάσεις αυτές αποσκοπούν στην ικανοποίηση παράνομων, πολιτικών και οικονομικών, επιδιώξεων εκ μέρους των αποικιοκρατών.

Ποια είναι τα βασικά μέσα αντιμετώπισης των ανωτέρω προβλημάτων;

 1. Η ελαχιστοποίηση (μέχρι πλήρους απαλοιφής) των διεπαφών, τόσο, των Ελλήνων πολιτών, όσο, και της Ελλάδας ως μια κρατική οντότητα, με τους αποικιοκράτες, τόσο, ως μεμονωμένοι πολίτες, όσο, και ως κρατικές οντότητες. Ωστόσο, θεσπίζονται δίαυλοι επικοινωνίας μαζί τους, αποκλειστικά, για την, εκ μέρους της Ελλάδας, παροχή σε αυτούς ανθρωπιστικής βοήθειας σε περίπτωση που θα τους συμβούν, μακάρι όχι, μεγάλες ανθρωπιστικές καταστροφές.

 2. Επίταξη όσων παραγωγικών μονάδων (εργοστάσια, βιοτεχνίες, κ.λπ.) είναι αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα, σχεδόν, μηδενικό ποσοστό ανεργίας, ειδικά, των εν Ελλάδι, ευρισκόμενων μετα-θυμάτων.

 3. Υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα των αποικιοκρατών να δολοφονούν, είτε, να βλάπτουν, με οποιοδήποτε τρόπο, αθώους πολίτες. Κατά την υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων, πολλοί πολίτες θα υποχρεωθούν να αλλάξουν επαγγελματική απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και των περισσότερων από εκείνους που επιτελούν κάποιο λειτούργημα. Επίσης, κάποιες πληθυσμιακές ομάδες θα αναγκαστούν να αλλάξουν γεωγραφική τοποθεσία μόνιμης κατοικίας, για λόγους Εθνικής Ασφάλειας.

 4. Δημιουργία μεγάλων κέντρων αποκατάστασης εντός των οποίων, οικειοθελώς και με φυσικά μέσα (κυρίως εργασιοθεραπεία) θα πραγματοποιείται η απο-μετα-θυματοποίηση Ελλήνων πολιτών.

 5. Υλοποίηση ορισμένων, προσωρινών, μεταρρυθμίσεων στον τομέα της έρευνας. Συγκεκριμένα, όλοι οι τομείς έρευνας ελαχιστοποιούνται, είτε, διακόπτονται, με τις εξής εξαιρέσεις: η έρευνα για την αντιμετώπιση του καρκίνου και του έιτζ και η έρευνα για αμυντικά συστήματα. Το 80% όλων των διαθέσιμων, χρηματικών και υλικών, ερευνητικών πόρων κατευθύνεται προς την έρευνα για την εκ νέου ανακάλυψη, είτε, αγορά της από το εξωτερικό, της ήδη υπάρχουσας (αυτό προκύπτει από αποχρώσες ενδείξεις, κ.λπ.), αλλά μη ανακοινωμένης, πλήρους θεραπείας του καρκίνου. Το 15% από ότι απομένει κατευθύνεται στην ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων, όπως, αμυντικών πυραύλων, κ.λπ. Συμπληρωματικά, για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ίσως, είναι αναγκαίο να επινοηθεί μια ειδική προστατευτική ενδυμασία, ενώ είναι βέβαιο ότι είναι αναγκαία η επινόηση, αντιδότων για όλα τα γνωστά, χημικά, βιολογικά και ραδιολογικά όπλα διαθέτουν οι αποικιοκράτες και αντιμέτρων για την αντιμετώπιση των όπλων τους, κατευθυνόμενης ενέργειας.

 6. Απελευθέρωση των ομήρων και των, οιονεί, ομήρων. Αποδέσμευση, δημοσιοποίηση και επεξεργασία των κρατικών αρχείων. Χρησιμοποίηση των τεχνολογιών, hacking, reverse engineering και frequency jamming, για τον αβλαβή τερματισμό της χρήσης των οποιονδήποτε υπαρχόντων ηλεκτρονικών μέσων άσκησης αθέμιτης επιρροής σε βάρος, συνήθως ανυποψίαστων, πολιτών.

 7. Ριζική μεταβολή της τεχνολογίας διαδικτύου και της τεχνολογίας τηλεφωνίας.

 8. Ανάθεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε ειδικές κοινότητες απλών πολιτών.

 9. Θέσπιση των νομαδικών δικαιωμάτων και διευθέτηση της πολιτείας με τρόπο ώστε, πολίτες και νομάδες, να ζουν ελεύθερα σύμφωνα με τους κανόνες πολιτισμού, ενός εκάστου.

 10. Μεταβίβαση της οικονομίας, από τους αποικιοκρατικά επηρεαζόμενους φορείς, σε άλλους, μη επηρεαζόμενους. Η οικονομία διαχωρίζεται, στην οικονομία των νομάδων και στην οικονομία των πολιτών.

 11. Μεταρρυθμίζεται η δομή και η δυναμική της βιοκοινότητας.

 12. Εκπαιδεύονται οι πολίτες για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας.

 13. Αναθεωρείται το σύνολο της νομοθεσίας των πολιτών προκειμένου, η ευθύνη για την ομαλότητα εντός των πόλεων να μεταβιβαστεί, κυρίως, στον χαρακτήρα και το ήθος των πολιτών.

 14. Τη νομοθεσία για τις νομαδικές κοινότητες ορίζουν, δίχως εξωτερικές επεμβάσεις, οι ίδιοι οι νομάδες. Η νομοθεσία των πολιτών δεν δεσμεύει τους νομάδες, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις.

 15. Η διακυβέρνηση της πολιτείας μεταβιβάζεται στους πολίτες. Στις βασικότερες ευθύνες των πολιτών περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση, της ελευθερίας, της προστασίας και της ευημερίας, όλων των Ελλήνων νομάδων, δίχως εξαιρέσεις.

 16. Η Ελληνική γη ανήκει αποκλειστικά σε Έλληνες.

 17. Στη Ελληνική επικράτεια λειτουργούν αποκλειστικά Ελληνικές επιχειρήσεις.

 18. Η δομή και η δυναμική του Ελληνικού τουρισμού μεταβάλλεται ριζικά. Συγκεκριμένα, υποβιβάζεται στο επίπεδο του 10%, ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας του, ενώ, αναβαθμίζεται στο 90%, ο εργαλειακός χαρακτήρας του, ο οποίος αποσκοπεί στην πολιτισμική αναβάθμιση των επισκεπτών τουριστών.


Για την αποκόλληση της Ελλάδας από την εργαλειακή, μιζέρια των αποικιοκρατών, παραμένει απολύτως αναγκαία, η εκ μέρους των Ελλήνων πολιτών, σημαντική παραχώρηση και ταυτόχρονα, το δύσκολο επίτευγμα, να σκεφτούν. Στην περίπτωση κατά την οποία, το αποφασίσουν και το καταφέρουν, τότε, πιστεύω ισχυρά ότι, οι Έλληνες, στο κοντινό μέλλον, θα μπορέσουμε να απολαύσουμε, Ειρήνη, Ελευθερία, Συνεργασία και λιτή Προκοπή.


Χρήστος Μπούμπουλης

οικονομολόγοςP.S.: Please keep in mind that, according to past experience, the Google's automatic translator produces a text that is highly inaccurate while, even, reverses the meaning of many sentences.


 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2017 23:53