Αγορά Πολιτών

Τρόπος Συμμετοχής

Χορηγίες

Πολίτες στην Αγορά

Έχουμε 1030 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επικοινωνία

Γερμανία 004917667046073

The Absolute Evil

 

Gang-stalking Greeks

 

Byzantine Atrocities

 

European Dissidents ALARM

 

Human Rights' Court

 

The used up men

 

Dissidents - USG RICO crimes

 

Open Letter to Theresa May

 

Open Letter to António Guterres UN's SG

 

Triangulation - Zersetzen

 

Open Letter to Andrew Parker, MI5

  

Πράξεις ποταπές - Despicable choices

 

 

My father's death

 

Cavitation damage

 

Burglary and vandalism

 

Dry mini submarine

 

Message to Bundeswehr 2

 

Message to Bundeswehr 1

 

“Tough” guys and TOUGH guys

 

Μοναδική λύση, το Χόλιγουντ

 

Charlatans

 

Zeppelin: Beyond Gravity

 

Foreign intervention in Greece?

 

Η ανελεύθερη Ελλάδα

 

Η Ελλάδα καταγώγιο;

 

Αν.Επ. Π. Παυλόπουλο

  

Intangible prisons

 

Plausible deniability

 

Images of German w & s

 

Crimes against Humanity

 

"Chimera" - "Bellerophon"

 

pr. Donald Trump

 

  

Legal Notice 87

 

Βδέλλες, αποικιοκρατικές

 

Being a German

 

Legal Notice 84

 

Dirty colonial methods

 

Georgi Markov, BG - KGB

 

Samples of Barbarity

 

Ελλάδα - αποκόλληση

 

Έλληνες, στο έλεος...

 

Harvester's log 16/3/17

 

 

Legal Notice 66

 

Execrable

 

Legal Notice 62

 

  

My story

 

  

Aggression?

 

  

Η Εστία μου

 

  

Why so untidy?

 

  

Αποικιοκρατία

 

  

Εξόντωση Ελλήνων αντιφρονούντων;

 

  

Ζήτημα εμπιστοσύνης

 

  

Μεθοδικότητα

 

  

Ανοικτή Επιστολή πρέσβη ΗΠΑ

Αφορμή, U2RIT vs Ελλάδα;

Βιοηθική

A request to U2RIT

Colonial aggression - 2

Open Letter to UN S.G.

Open Letter to p.C. & p. O.

Δήλωση πρόθεσης επαναπατρισμού

 

Ο "εφιάλτης" της Νυρεμβέργης

Συλλογή Φωτογραφιών

Αίτημα προστασίας, προς Ιταλία

Chroma key, background removal

Science and Ethics

Να συμβάλει και η U2RIT

Θα ξαναφτιάξουν πολλές φορές Άουσβιτς και Zyclon B

 

Split-Screen effect

Η Ζωή είναι Ωραία.

Βόρεια Κορέα

Λευτεριά στους Έλληνες, εξανα- γκαστικά "Εξαφανισμένους"

 

Μυστικές δίκες;

Trustworthiness

Πολιτισμό, ή, απληστία;

Ακραία Στυγνότητα

Η Τέχνη της Επιβίωσης

Political Asylum 3

Επιστροφή στις ρίζες

The Human Cost of Torture

An urgent appeal for solidarity

More obvious than the Sun

Western "culture"

Political Asylum

Έννομη Προστασία

Μια μήνυση που εγείρει ερωτηματικά

 

 

 

Honor your father...

Noise

Creative Greeks

A pair of Dictatorships

Συμπεριφορές των ακούσια ναρκωμανών PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Συνεννόηση για Δράση - Απόψεις
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)   
Δευτέρα, 18 Ιούνιος 2018 14:58
Χρήστος Μπούμπουλης

  

 

Συμπεριφορές των ακούσια ναρκωμανών
Το Αμερικανικό σκέλος της αποικιοκρατίας, κατά τη διάρκεια του εποικισμού της βόρειας Αμερικής, εφάρμοσε, εναντίον των ιθαγενών Ινδιάνων, την πολιτική της ρίψης ναρκωτικών στις δεξαμενές πόσιμου νερού των Ινδιάνικων καταυλισμών.
Με βάση την, σήμερα, υπάρχουσα πληροφόρηση, νομίζω ότι, οι, τότε, ιθαγενείς Ινδιάνοι εκδήλωναν στην συμπεριφορά τους, λόγω της ακούσιας ναρκοληψίας τους, συμπεριφορές όπως, "άρνηση"· "έλλειψη ψυχικού σθένους - έλλειψη υπομονής"· "δυσανεξία στην ψυχολογική πίεση - στρες"· "αδράνεια - ή όλα ή τίποτα"· "αστάθια γνώμης - παρορμητισμός", κ.λπ.
Υπό το άγος αυτών των, εξωτερικής αιτιολογίας, συμπεριφορών, οι, τότε, ιθαγενείς Ινδιάνοι ηττήθηκαν, στρατιωτικά και πολιτικά, από τους εισβολείς αποικιοκράτες και κατάντησαν να φυτοζωούν, πάμφτωχοι, σε άθλια στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Συνεπώς, η ακούσια ναρκοληψία, ιστορικά, αποτελεί ένα από τα πολλά εργαλειακά μέσα που χρησιμοποιεί η αποικιοκρατία για να καταστήσει αποικίες της, τα μικρά, αδύναμα και αφελή Έθνη.

 

 

Χρήστος Μπούμπουλης
οικονομολόγος

 

Υ.Γ.: Στο Σύνταγμα·Τώρα· Με τα PMR και τα φορητά C.B.  ανά χείρας.

 

Παράρτημα

 

7 Common Personality Traits of Those Struggling With Addiction
While no two people are the same, there are often several personality traits associated with addiction that are commonly shared. If you or a loved one suffer from the disease of addiction, it can be helpful to understand these underlying causes to properly deal with the situation at hand. If you believe someone you know is likely to form an addictive habit, keep an eye on these traits and address them promptly.
#1 – Impulsive Behavior
Almost everyone with an addiction displays erratic and impulsive behavior in one form or another. Impulsive behavior is one of the most apparent personality traits found in those struggling with addiction. Apparent in multiple areas of a person's life and, usually, impulsivity can be noticed from a young age.
Impulsive people need to feel as if they are in control, and have difficulty doing things in moderation. They tend to see everything as "all or nothing" and won't do something unless they can do it all the way. There is no gray area or middle ground. This is often called "black and white thinking" and is probably one of the more definitive personality traits of addiction. An example of this would be a sudden and drastic decision without much thought put into it such as randomly deciding to get a tattoo on a Tuesday morning or cutting off all of one's hair on a whim.

#2 – Nonconformity
Those struggling with addiction usually show a general disdain for societal values and trends. They place a high value on nonconformity and prefer to separate themselves from the crowd. This often leads to reclusiveness and social alienation. This is one of the more noticeable personality traits that come along with addiction.
Nonconformity is associated with a general affinity towards deviance and places value on participating in activities that are considered taboo or illegal. Most nonconformists pride themselves on being different from others, a trait that can be ultimately lead to demise. A common description of this condition is being "terminally unique." While it is good to be an individual and possess unique qualities, alienating yourself from the rest of society only makes life more difficult.
#3 – Inability to Deal with Stress
Addictions are often used as coping mechanisms for stress and anxiety and some legitimate mental illness. This idea is highly counter-intuitive, yet is one of the common personality traits of addicts. People who are unable to deal with stress in healthy ways often turn to obsessive behaviors as a solution. By using outside things, they can take the focus off of the internal turmoil they may be experiencing. They believe they can self-medicate to get better. And, this method of self-medicating will inevitably lead to implosion.
Using drugs and alcohol to cope with emotional stress or pain is only a temporary solution—a "Band-Aid." In order to get out of this detrimental cycle, a period of abstinence is required. It is impossible to view situations in a realistic manner whilst intoxicated. Additionally, people who suffer from addiction usually have to be taught coping skills. Most lack coping skills entirely and using is the only coping mechanism that they know. While it is difficult to deprogram a human being, it is not impossible. It takes a lot of diligence and dedication and it often requires professional help.
#4 – Denial
Denial is another one of the more common personality traits associated with addiction. Most people realize when they are in a negative situation, but people suffering from addiction often do not. This attitude prevents them from seeing things as they are and allows them to continue obsessive behavior and using without realizing or coming to terms with the consequences.
Denial is very real and its power is phenomenal. It showcases the innate power of the human brain. Drugs and alcohol create an altered reality that much easier to cope with. Because of this, many of those with addiction have trouble with living life on life's terms. Living in denial separates the person from the harmful reality of the life and unhealthy activities they are engaging in, as well as protects them from any liability for their actions.
#5 – Lack of Patience
People who have trouble waiting and desire instant gratification often find themselves gravitating toward addiction. With addiction, people need pleasure and fulfillment right away and don't have the necessary patience to wait. They live from second to second, feeling to feeling, moment to moment. Most are also reconciled to the fact that they could die anytime.
Generally, those with addictions have nothing to lose. There is no tomorrow. If they want something, they want it right then. They will go to great lengths and means to make whatever they desire theirs. The overwhelming desire for instant gratification makes the person dangerous. Anything separating them from whatever it might be they're after is viewed as an obstacle to be overcome by any means necessary, even if it's a person.
#6 – Instability
People struggling with addiction are, for the most part, constantly up and down. These vast mood swings are often attributed to drug use, but instability itself is one of the personality traits to look out for in addiction. Instability can be characterized as emotional, physical or mental. Many will turn to drugs and alcohol as a means to find a middle ground, but often it merely exacerbates the instability.
It is very difficult to stabilize your mood if you are consistently using substances. The only constant is that there is no stability. Most people who have the disease of addiction tend to also have an accompanying mental illness, such as depression, anxiety, or post-traumatic stress disorder (PTSD). This is known as a dual-diagnosis.
#7 – Difficulty Asking for Help
Most people who suffer from addiction to drugs and alcohol are very self-sufficient people—often to a fault. Self-sufficiency is one of the personality traits that goes overlooked. What might seem as a healthy level of self-sufficiency, it may just be a masquerade of self-destructive behavior. With an inflated sense of self and ego comes an inability to admit defeat or failure.
With an inflated sense of self and ego comes an inability to admit defeat or failure. People with addictions often have difficulty asking for help, even in the smallest form. Lack of trust is another inherent trait that comes with addiction. So, not only do they have difficulty asking for help, but they also don't trust many people—if any. So, the two combined make asking for help next to impossible.
In some treatment settings, asking for help is part of the treatment plan. Asking for help can be the difference between life and death. Don't let your addiction get in the way of your asking for help when you need it. Help is always available for those who desire it.
There are a number of different personality traits that can indicate a tendency for addictive behavior. While these traits by themselves do not automatically mean that you have an addiction, they do possess the propensity to be indicative of a problem. Addiction is a serious issue and should be dealt with accordingly.
Πηγή: www.drugtreatmentcenterfinder.com/7-common-personality-traits-addicts

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 18 Ιούνιος 2018 15:50