Αγορά Πολιτών

Τρόπος Συμμετοχής

Χορηγίες

Πολίτες στην Αγορά

Έχουμε 890 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επικοινωνία

Γερμανία 004917667046073 (SMS)

7/3/2017, 20:00

European Dissidents ALARM

 

Triangulation - Zersetzen

 

Open Letter to Andrew Parker, MI5

  

Πράξεις ποταπές - Despicable choices

 

 

My father's death

 

Cavitation damage

 

Burglary and vandalism

 

Dry mini submarine

 

Message to Bundeswehr 2

 

Message to Bundeswehr 1

 

“Tough” guys and TOUGH guys

 

Μοναδική λύση, το Χόλιγουντ

 

Charlatans

 

Zeppelin: Beyond Gravity

 

Foreign intervention in Greece?

 

Η ανελεύθερη Ελλάδα

 

Η Ελλάδα καταγώγιο;

 

Αν.Επ. Π. Παυλόπουλο

  

Intangible prisons

 

Plausible deniability

 

Images of German w & s

 

Crimes against Humanity

 

"Chimera" - "Bellerophon"

 

pr. Donald Trump

 

  

Legal Notice 87

 

Βδέλλες, αποικιοκρατικές

 

Being a German

 

Legal Notice 84

 

Dirty colonial methods

 

Georgi Markov, BG - KGB

 

Samples of Barbarity

 

Ελλάδα - αποκόλληση

 

Έλληνες, στο έλεος...

 

Harvester's log 16/3/17

 

 

Legal Notice 66

 

Execrable

 

Legal Notice 62

 

  

My story

 

  

Aggression?

 

  

Η Εστία μου

 

  

Why so untidy?

 

  

Αποικιοκρατία

 

  

Εξόντωση Ελλήνων αντιφρονούντων;

 

  

Ζήτημα εμπιστοσύνης

 

  

Μεθοδικότητα

 

  

Ανοικτή Επιστολή πρέσβη ΗΠΑ

Αφορμή, U2RIT vs Ελλάδα;

Βιοηθική

A request to U2RIT

Colonial aggression - 2

Open Letter to UN S.G.

Open Letter to p.C. & p. O.

Δήλωση πρόθεσης επαναπατρισμού

 

Ο "εφιάλτης" της Νυρεμβέργης

Συλλογή Φωτογραφιών

Αίτημα προστασίας, προς Ιταλία

Chroma key, background removal

Science and Ethics

Να συμβάλει και η U2RIT

Θα ξαναφτιάξουν πολλές φορές Άουσβιτς και Zyclon B

 

Split-Screen effect

Η Ζωή είναι Ωραία.

Βόρεια Κορέα

Λευτεριά στους Έλληνες, εξανα- γκαστικά "Εξαφανισμένους"

 

Μυστικές δίκες;

Trustworthiness

Πολιτισμό, ή, απληστία;

Ακραία Στυγνότητα

Η Τέχνη της Επιβίωσης

Political Asylum 3

Επιστροφή στις ρίζες

The Human Cost of Torture

An urgent appeal for solidarity

More obvious than the Sun

Western "culture"

Political Asylum

Έννομη Προστασία

Μια μήνυση που εγείρει ερωτηματικά

 

 

 

Honor your father...

Noise

Creative Greeks

A pair of Dictatorships

Confidence tricks PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Συνεννόηση για Δράση - Απόψεις
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)   
Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος 2017 16:56
Confidence tricks
A confidence trick (synonyms include confidence game, confidence scheme, ripoff, scam and stratagem) is an attempt to defraud a person or group after first gaining their confidence, used in the classical sense of trust. Confidence tricks exploit characteristics of the human psyche, such as credulity, naïveté, compassion, vanity, irresponsibility, and greed.
  
Origins and Techniques of Monarch Mind Control
Monarch Programming is a method of mind control used by numerous organizations for covert purposes. It is a continuation of project MK-ULTRA, a mind-control program developed by the CIA, and tested on the military and civilians. The methods are astonishingly sadistic (its entire purpose is to traumatize the victim)  and the expected results are horrifying: The creation of a mind-controlled slave who can be triggered at anytime to perform any action required by the handler.  While mass media ignores this issue, over 2 million Americans have gone through the horrors of this program. This article looks at the origins of Monarch programming and some of its methods and symbolism.
...
Monarch programming is a mind-control technique comprising elements of Satanic Ritual Abuse (SRA) and Multiple Personality Disorder (MPD). It utilizes a combination of psychology, neuroscience and occult rituals to create within the slaves an alter persona that can be triggered and programmed by the handlers. Monarch slaves are used by several organizations connected with the world elite in fields such as the military, sex slavery, and the entertainment industry. This article will look at the origins of Monarch programming, its techniques, and its symbolism.
...
Origins
Throughout the course of history, several accounts have been recorded describing rituals and practices resembling mind control. One of the earliest writings giving reference to the use of occultism to manipulate the mind can be found in the Egyptian Book of the Dead. It is a compilation of rituals, heavily studied by today’s secret societies, which describes methods of torture and intimidation (to create trauma), the use of potions (drugs) and the casting of spells (hypnotism), ultimately resulting in the total enslavement of the initiate. Other events ascribed to black magic, sorcery and demon possession (where the victim is animated by an outside force) are also ancestors of Monarch programming.
It is, however, during the 20th century that mind control became a science in the modern sense of the term, where thousands of subjects have been systematically observed, documented and experimented on.
...
Monarch Programming
Although there has never been any official admittance of the existence of Monarch programming, prominent researchers have documented the systematic use of trauma on subjects for mind-control purposes. Some survivors, with the help of dedicated therapists, were able to “deprogram” themselves to then go on record and disclose the horrifying details of their ordeals.
Monarch slaves are mainly used by organizations to carry out operations using patsies trained to perform specific tasks, who do not question orders, who do not remember their actions and, if discovered, who automatically commit suicide. They are the perfect scapegoats for high-profile assassinations (see Sirhan Sirhan), the ideal candidates for prostitution, slavery and private movie productions. They are also the perfect puppet performers for the entertainment industry.
“What I can say is I now believe that ritual-abuse programming is widespread, is systematic, is very organized from highly esoteric information which is published no-where, has not been on any book or talk show, that we have found it all around this country and at least one foreign country.
People say, “What’s the purpose of it?” My best guess is that the purpose of it is that they want an army of Manchurian Candidates, ten of thousands of mental robots who will do prostitution, do movies, smuggle narcotics, engage in international arms smuggling, all sorts of very lucrative things, and do their bidding and eventually the megalomaniacs at the top believe they’ll create a Satanic Order that will rule the world”. [4. D. Corydon Hammond, Ph.D]
Monarch programmers cause intense trauma to subjects through the use of electroshock, torture, abuse and mind games in order to force them to dissociate from reality – a natural response in some people when they are faced with unbearable pain. The subject’s ability to dissociate is a major requirement and it is, apparently, most readily found in children that come from families with multiple generations of abuse. Mental dissociation enables the handlers to create walled-off personas in the subject’s psyche, which can then be programmed and triggered at will.
“Trauma-based mind control programming can be defined as systematic torture that blocks the victim’s capacity for conscious processing (through pain, terror, drugs, illusion, sensory deprivation, sensory over-stimulation, oxygen deprivation, cold, heat, spinning, brain stimulation, and often, near-death), and then employs suggestion and/or classical and operant conditioning (consistent with well-established behavioral modification principles) to implant thoughts, directives, and perceptions in the unconscious mind, often in newly-formed trauma-induced dissociated identities, that force the victim to do, feel, think, or perceive things for the purposes of the programmer. The objective is for the victim to follow directives with no conscious awareness, including execution of acts in clear violation of the victim’s moral principles, spiritual convictions, and volition.
Installation of mind control programming relies on the victim’s capacity to dissociate, which permits the creation of new walled-off personalities to “hold” and “hide” programming. Already dissociative children are prime “candidates” for programming”. [5. Ellen P. Lacter, Ph.D., The Relationship Between Mind Control Programming and Ritual Abuse]
Monarch mind control is covertly used by various groups and organizations for various purposes. According to Fritz Springmeier, these groups are known as “The Network” and form the backbone of the New World Order.
...
The Method
The victim/survivor is called a “slave” by the programmer/handler, who in turn is perceived as “master” or “god.” About 75% are female since they possess a higher tolerance for pain and tend to dissociate more easily than males. Monarch handlers seek the compartmentalization of their subject’s psyche in multiple and separate alter personas using trauma to cause dissociation.
The following is a partial list of these forms of torture:
1. Abuse and torture
2. Confinement in boxes, cages, coffins, etc, or burial (often with an opening or air-tube for oxygen)
3. Restraint with ropes, chains, cuffs, etc.
4. Near-drowning
5. Extremes of heat and cold, including submersion in ice water and burning chemicals
6. Skinning (only top layers of the skin are removed in victims intended to survive)
7. Spinning
8. Blinding light
9. Electric shock
10. Forced ingestion of offensive body fluids and matter, such as blood, urine, feces, flesh, etc.
11. Hung in painful positions or upside down
12. Hunger and thirst
13. Sleep deprivation
14 Compression with weights and devices
15. Sensory deprivation
16. Drugs to create illusion, confusion, and amnesia, often given by injection or intravenously
17. Ingestion or intravenous toxic chemicals to create pain or illness, including chemotherapy agents
18. Limbs pulled or dislocated
19. Application of snakes, spiders, maggots, rats, and other animals to induce fear and disgust
20. Near-death experiences, commonly asphyxiation by choking or drowning, with immediate resuscitatio
22. Forced to perform or witness abuse, torture and sacrifice of people and animals, usually with knives
23. Forced participation in slavery
24. Abuse to become pregnant; the fetus is then aborted for ritual use, or the baby is taken for sacrifice or enslavement
25. Spiritual abuse to cause victim to feel possessed, harassed, and controlled internally by spirits or demons
26. Desecration of Judeo-Christian beliefs and forms of worship; dedication to Satan or other deities
27. Abuse and illusion to convince victims that God is evil, such as convincing a child that God has abused her
28. Surgery to torture, experiment, or cause the perception of physical or spiritual bombs or implants
29. Harm or threats of harm to family, friends, loved ones, pets, and other victims, to force compliance
30. Use of illusion and virtual reality to confuse and create non-credible disclosure [8. Ellen P. Lacter, Ph.D., Kinds of Torture Endured in Ritual Abuse and Trauma-Based Mind Control]
“The basis for the success of the Monarch mind-control programming is that different personalities or personality parts called alters can be created who do not know each other, but who can take the body at different times. The amnesia walls that are built by traumas, form a protective shield of secrecy that protects the abusers from being found out, and prevents the front personalities who hold the body much of the time to know how their System of alters is being used. The shield of secrecy allows cult members to live and work around other people and remain totally undetected. The front alters can be wonderful Christians, and the deeper alters can be the worst type of Satanic monster imaginable–a Dr. Jekyll/Mr. Hyde effect. A great deal is at stake in maintaining the secrecy of the intelligence agency or the occult group which is controlling the slave. The success rate of this type of programming is high but when it fails, the failures are discarded through death. Each trauma and torture serves a purpose. A great deal of experimentation and research went into finding out what can and can’t be done. Charts were made showing how much torture a given body weight at a given age can handle without death.” [9. Springmeier, op. cit.]
“Due to the severe trauma induced through ECT, abuse and other methods, the mind splits off into alternate personalities from the core. Formerly referred to as Multiple Personality Disorder, it is presently recognized as Dissociative Identity Disorder and is the basis for MONARCH programming. Further conditioning of the victim’s mind is enhanced through hypnotism, double-bind coercion, pleasure-pain reversals, food, water, sleep and sensory deprivation, along with various drugs which alter certain cerebral functions”. [10. Patton, op. cit.]
Dissociation is thus achieved by traumatizing the subject, using systematic abuse and using terrifying occult rituals. Once a split in the core personality occurs, an “internal world” can be created and alter personas can be programmed using tools such as music, movies (especially Disney productions) and fairy tales. These visual and audio aids enhance the programming process using images, symbols, meanings, and concepts. Created alters can then be accessed using trigger words or symbols programmed into the subject’s psyche by the handler. Some of the most common internal images seen by mind control slaves are trees, Cabalistic Tree of life, infinity loops, ancient symbols and letters, spider webs, mirrors, glass shattering, masks, castles, mazes, demons, butterflies, hour glasses, clocks, and robots. These symbols are commonly inserted in popular culture movies and videos for two reasons: to desensitize the majority of the population, using subliminals and neuro-linguistic programming and to deliberately construct specific triggers and keys for base programming of highly-impressionable MONARCH children. [11. Ibid.] Some of the movies used in Monarch programming include The Wizard of Oz, Alice in Wonderland, Pinocchio and Sleeping Beauty.
...
In Conclusion
It is difficult to remain objective when describing the horrors endured by Monarch slaves. The extreme violence, the abuse, the mental torture and sadistic games inflicted on victims by “notable scientists” and high-level officials prove the existence of a true “dark side” in the powers that be. Despite the revelations, the documents, and the whistle-blowers, a great majority of the population ignores, dismisses or avoids the issue altogether. Over two million Americans have been programmed by trauma mind-control since 1947 and the CIA publicly admitted its mind control projects in 1970. Movies such as The Manchurian Candidate have directly referred to the subject, even depicting actual techniques, such as electroshock, the use of trigger words and microchip implementation. Several public figures we see on our TV and movie screens are mind control slaves. Famous people such as Candy Jones, Celia Imrie and Sirhan Sirhan have gone on record and disclosed their mind control experiences…and yet the general public claims that it “cannot exist”.
The research and funds invested in project Monarch do not however only apply to mind control slaves. Many of the programming techniques perfected in these experiments are applied on a mass scale through mass media. Mainstream news, movies, music videos, advertisements and television shows are conceived using the most advanced data on human behavior ever compiled. A lot of this comes from Monarch programming.
 
Earlier, I noticed in the Internet, few recent articles which have given me the impression that, they were exercising dishonest propaganda of the worst kind.
Therefore, I thought that it was a good opportunity to mention my systematic avoidance and exclusion of each and every source of dishonest information that I notice, in order to, preemptively, protect my own life, which I consider as being sacred and invaluable, from the contemporary calamity of colonialism.
 
Christos Boumpoulis
economist
 
P.S.: "Symbols rule the world; neither words, nor laws.