Αγορά Πολιτών

Τρόπος Συμμετοχής

Χορηγίες

Πολίτες στην Αγορά

Έχουμε 1217 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επικοινωνία

Switzerland 0041762833777

Militarized "psychiatry"

 

The Absolute Evil

 

Gang-stalking Greeks

 

Byzantine Atrocities

 

European Dissidents ALARM

 

Human Rights' Court

 

The used up men

 

Dissidents - USG RICO crimes

 

Open Letter to Theresa May

 

Open Letter to António Guterres UN's SG

 

Triangulation - Zersetzen

 

Open Letter to Andrew Parker, MI5

  

Πράξεις ποταπές - Despicable choices

 

 

My father's death

 

Cavitation damage

 

Burglary and vandalism

 

Dry mini submarine

 

Message to Bundeswehr 2

 

Message to Bundeswehr 1

 

“Tough” guys and TOUGH guys

 

Μοναδική λύση, το Χόλιγουντ

 

Charlatans

 

Zeppelin: Beyond Gravity

 

Foreign intervention in Greece?

 

Η ανελεύθερη Ελλάδα

 

Η Ελλάδα καταγώγιο;

 

Αν.Επ. Π. Παυλόπουλο

  

Intangible prisons

 

Plausible deniability

 

Images of German w & s

 

Crimes against Humanity

 

"Chimera" - "Bellerophon"

 

pr. Donald Trump

 

  

Legal Notice 87

 

Βδέλλες, αποικιοκρατικές

 

Being a German

 

Legal Notice 84

 

Dirty colonial methods

 

Georgi Markov, BG - KGB

 

Samples of Barbarity

 

Ελλάδα - αποκόλληση

 

Έλληνες, στο έλεος...

 

Harvester's log 16/3/17

 

 

Legal Notice 66

 

Execrable

 

Legal Notice 62

 

  

My story

 

  

Aggression?

 

  

Η Εστία μου

 

  

Why so untidy?

 

  

Αποικιοκρατία

 

  

Εξόντωση Ελλήνων αντιφρονούντων;

 

  

Ζήτημα εμπιστοσύνης

 

  

Μεθοδικότητα

 

  

Ανοικτή Επιστολή πρέσβη ΗΠΑ

Αφορμή, U2RIT vs Ελλάδα;

Βιοηθική

A request to U2RIT

Colonial aggression - 2

Open Letter to UN S.G.

Open Letter to p.C. & p. O.

Δήλωση πρόθεσης επαναπατρισμού

 

Ο "εφιάλτης" της Νυρεμβέργης

Συλλογή Φωτογραφιών

Αίτημα προστασίας, προς Ιταλία

Chroma key, background removal

Science and Ethics

Να συμβάλει και η U2RIT

Θα ξαναφτιάξουν πολλές φορές Άουσβιτς και Zyclon B

 

Split-Screen effect

Η Ζωή είναι Ωραία.

Βόρεια Κορέα

Λευτεριά στους Έλληνες, εξανα- γκαστικά "Εξαφανισμένους"

 

Μυστικές δίκες;

Trustworthiness

Πολιτισμό, ή, απληστία;

Ακραία Στυγνότητα

Η Τέχνη της Επιβίωσης

Political Asylum 3

Επιστροφή στις ρίζες

The Human Cost of Torture

An urgent appeal for solidarity

More obvious than the Sun

Western "culture"

Political Asylum

Έννομη Προστασία

Μια μήνυση που εγείρει ερωτηματικά

 

 

 

Honor your father...

Noise

Creative Greeks

A pair of Dictatorships

U2RIT's self-demonization – The Kokkona's house PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Συνεννόηση για Δράση - Απόψεις
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)   
Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2017 19:07

nyt-171010.JPG


U2RIT's self-demonization – The Kokkona's house

 

Demonization

Demonization is the reinterpretation of polytheistic deities as evil, lying demons by other religions, generally monotheistic and henotheistic ones. The term has since been expanded to refer to any characterization of individuals, groups, or political bodies as evil.

Religion

Religions, even those that are radically monotheistic, do not necessarily deny the existence of other gods or spiritual beings. On the contrary, they claim other gods are not worthy of worship and in actuality are demons who mislead followers from proper belief or practice. Christian missionaries often employed demonization tactics when converting pagans, although Judaism, Islam, and other religions have similar histories. Demonization is not limited to focusing on other religions but can also be directed inward to condemn various schools of thought or movements.

From a secular viewpoint, demonization can be used to denigrate an opposed individual or group, making adherents to your own religion or viewpoint less inclined to do business with them (and possibly convert) and more inclined to fight against them. If foreigners are evil and corrupted by demonic influence, then any means of self-defense is easily portrayed as legitimate. The portrayal of almost all pagans in the Middle East as Baal-worshippers in the Hebrew Bible is an example of this.[1][2] If pagans are corrupted by the demon-"god" Baal, then clearly they must be fought or at least oppressed.[3] Especially in the earlier books of the Hebrew Bible, foreign deities are portrayed as existing and corrupting entities rather than being mere powerless idols. Some would argue this later transferred to Christianity after Constantine I's ascension in its suppression of Roman paganism.[4] Much later, the language of demonization would be invoked during the Spanish Inquisition, leading to the expulsion of Jews and Moriscos from Spain.[5]

The view of early Judaism treating foreign deities as devils and later Judaism treating them as non-existent is not universal. Psalms 96:5, for example, is alternately translated as, "For all the Gods of the gentiles are nothing," "For all the Gods of the gentiles are devils" (Vulgate), and "For all the gods of the peoples are idols."(NRSV) The Greek Septuagint translation of that passage, used by the early Christian Church, used the "devils" version.[4] Jerome would follow the Greek text rather than the Hebrew when he translated the Latin Vulgate edition of the Bible. The "devils" epithet would still appear in Bibles up until the end of the 20th century when the consensus reverted to the original Hebrew text for modern translations.

Analogs to demonization exist outside monotheistic religions, as well. Polytheism easily accepts foreign gods in general, and in times of conflict, a foreign nation's gods would sometimes be portrayed as evil. Less commonly, it would be applied to other religions as well. For example, some strains of Hinduism consider the Buddha an incarnation of Vishnu.[6]

In a certain way, the demonization had sometimes a positive side. For example, during Catholic missions in South America, the demonization of indigenous beliefs or acts make those peoples be regarded as so human as the Europeans.[7]

Political conflicts

Demonization is sometimes used against what are arguably political opponents rather than religious ones. The Knights Templar were destroyed by accusations that they worshipped Baphomet from King Philip the Fair. Baphomet, often thought to be Beelzebub, may have been used because of the likeness of this horned deity with the Christian images of Satan.[8][9]

Modern usage

In colloquial usage, the term demonization is used metaphorically to refer to propaganda or moral panic directed against any individual or group.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Demonization]

 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Της Κοκκώνας το σπίτι»

Από το άλλο μέρος του δρόμου, αριστερά εις τον ανερχόμενον, δίπλα εις το σπίτι του γερο-Παγούρη, και αντικρύζουσα με το του Χατζή Παντελή, υψούτο ατελείωτος οικοδομή, με τέσσαρας τοίχους ορθούς μέχρι του πατώματος, με τας ξυλώσεις χασκούσας έως της οροφής, με την στέγην καταρρέουσαν, με φαιούς και φθειρομένους τους τοίχους, την οποίαν η εγκατάλειψις, ο άνεμος και η βροχή είχον καταστήσει ερείπιον και χάλασμα. Τα παιδία, όσα κατήρχοντο την μεσημβρίαν από το εν σχολείον και όσα ανήρχοντο την εσπέραν από το άλλο, διά να αφήσωσι τα βιβλία εις την οικίαν, κλέψωσι τεμάχιον άρτου από το ερμάριον και τρέξωσιν ακράτητα διά να παίξωσιν εις τον αιγιαλόν, της έρριπτον αφθόνους πέτρας, διά να την εκδικηθώσι την ημέραν δι' όσον τρόμον τούς επροξένει την νύκτα, όταν ετύχαινε να περάσωσιν. Οι παπάδες, όταν επέστρεφαν την παραμονήν των Φώτων εν σώματι από την οικία του δημάρχου, με τους σταυρούς και τας φωτιστήρας των, αγιάζοντες οικίας, δρόμους και μαγαζιά, και διώκοντες τους σκαλικαντζάρους, ελησμόνουν να ρίψωσι μικράν σταγόνα αγιασμού και εις την άτυχην εγκαταλελειμμένην οικίαν, την οποίαν δεν είχε χαρεί ο οικοκύρης όστις την έκτισε, και ήτις δεν είχεν αξιωθεί ν' απολαύσει την οικοκυράν της. Τοιαύτη οικία επόμενον ήτο να γίνει κατοικητήριον των φαντασμάτων, άσυλον ίσως των βρυκολάκων, και ίσως ορμητήριον και τόπος συγκεντρώσεως των τυράννων της ώρας ταύτης, των σκαλικαντζάρων.

***

Δεν είχεν αξιωθεί ν' απολαύσει την οικοκυράν της. Ο καπετάν Γιαννάκος ο Συρμαής, ανήρ αισθηματικός και γενναίος, «μερακλής» όσον κανείς άλλος εκ των συγχρόνων του, είχε ερωτευθεί ποτέ εις το Σταυροδρόμι την Κοκκώνα-Αννίκαν, ωραίαν, υψηλήν, με χρυσόξανθα μαλλιά, λευκήν και με χαρακτήρας λεπτοτάτους, με βλέμμα το οποίον κάτι έλεγε στην καρδιά. Ο πλοίαρχος ηρραβωνίσθη εν τη Βασιλευούση, και κατήλθε με το καράβι εις την πατρίδα, όπου παρήγγειλε να του κτίσουν, με σχέδιον κομψόν και ασύνηθες έως τότε εις την πολίχνην, την μικράν ωραίαν οικίαν, σκοπεύων με το πρώτον ταξίδιον να φέρει έπιπλα από την Βενετίαν, διά να ευτρεπίσει, να στολίσει την νεόκτιστον οικίαν και την κάμει αξίαν της αβράς Κοκκώνας, την οποίαν εμελέτα να φέρει από την Πόλιν. Αλλ' η οικία δεν έμελλε να τελειώσει και η Κοκκώνα δεν έμελλε να κατέλθει. Η Κοκκώνα, οκτώ μήνας μετά την μνηστείαν, απέθνησκε φθισική εις το Σταυροδρόμι, και η οικία έμεινεν ατελείωτη, έρημη και άχαρη, ανά τον λιθόστρωτον ανηφορικόν δρόμον, σιμά εις τον κρημνώδη βράχον. Ως αόρατος δε επιγραφή επί του μετώπου της καταρρευούσης οικίας, ως αόριστος τραγική ειρωνία επί της τύχης της, έμενε το όνομα «της Κοκκώνας το Σπίτι».

[http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1686,
5384/extras/activities/indexD3_metaselida/indexd_3_papadiamantis_tis_kokkonas_to_spiti.html]

 

Recently, during a period of, as it seems, systematic, intimidations, provocations and harassment, of our world's human rights activists, everywhere, I red the above mentioned story of “Kokkona's house” and made some inferences with the international politics.

I find it quite strange, the fact that certain Nations while, keep doing the best they can in order to demonize justly themselves, simultaneously, they also attempt, bluntly and overtly, to demonize unjustly those innocent and legitimate individuals who refuse to decline from their own Human Rights

According to my mentality, those Nations, for the time being, remain too dangerous to even talk with them, while, the majority of our human kind does offer, to those Nations, enormous support and also, entrusts to them even their own lives and their families' lives.

From what it seems, the “Mad Dog” and “Ritchie Boys” methods of promoting their illegitimate interests have become a kind of, mainstream foreign affairs policy. Therefore, any disease and/or handicap and/or any other misery could, probably, become the fabricated instrumental outcome against anyone who might interact, in any way, with those Nations.

Under these circumstances, the very few sane and honest individuals which have, probably, left within our world, seem like embodying the last hope for our human civilization to survive instead of our humanity, eventually, having to resort to the overt kind of cannibalism.

 

Christos Boumpoulis

economist

 

P.S.: The demonic demonizers keep trying to unjustly demonize their potential rescuers. This is the mentality which, evidently, has wrecked, the international community, so much. From what it seems, the human History's cesspit remains the one and only final destination of any imprudent Nation which might persist using, illegitimate, ruthless, senseless and inhumane violence against innocent human beings, as a means of domination over the rest of the Nations. The involuntary, enforced pseudo-heroism may offer, late plausible deniability for a long range of unpunished colonial crimes, to such kind of perpetrators who don't even comprehend the notion of shame. The ordinary citizens, from what it seems, value more, their refrigerators' remaining full with delicious and impressively looking, though mostly unhealthy, food, than, their own human rights, while remaining unsuspected about the, probable, true causes of having too many of their own folks, either, suffering from a seemingly spontaneous “disease”, or, buried in a grave yard. Due to my mobile Internet subscription's very low data transfer speed, I haven't watched the complete content of the Youtube videos which are included in this article.

 

Appendix

The authentication of the information presented below is neither verified, nor guarantied. The inclusion, within this article, of this information intends to publicize raw information for further research and verification by the reader himself.

  

cheka.jpg

 

The Khazars

100-800 AD – an incredibly Evil Society Emerges in Khazaria:

Khazarians develop into a nation ruled by an evil king, who had ancient Babylonian black arts, occult oligarchs serving as his court. During this time, Khazarians become known to surrounding countries as thieves, murderers, road bandits, and for assuming the identities of those travelers they murdered as a normal occupational practice and way of life.

The Khazarian king was given a choice between Islam, Christianity and Judaism. The Khazarian king chose Judaism, and promised to stay within the requirements laid out by the surrounding confederacy of nations led by the Russian czar. Despite his agreement and promise, the Khazarian king and his inner circle of oligarchs kept practicing ancient Babylonian black-magic, also known as Secret Satanism. This Secret Satanism involved occult ceremonies featuring child sacrifice, after “bleeding them out”, drinking their blood and eating their hearts.

The deep dark secret of the occult ceremonies was that they were all based on ancient Baal Worship, also known as worship of the Owl. In order to fool the confederacy of nations led by Russia that were watching Khazaria, the Khazarian king melded these Luciferian black-magick practices with Judaism and created a secret Satanic-hybrid religion, known as Babylonian Talmudism. This was made the national religion of Khazaria, and nurtured the same evil that Khazaria was known for before.

Sadly, the Khazarians continued their evil ways, robbing and murdering those from surrounding countries who traveled through Khazaria. Khazarian robbers often attempted to assume their identities after they murdered these visitors, and became masters of disguises and false identities — a practice they have continued even to this very day, along with their child-sacrifice occult ceremonies, which are actually ancient Baal Worship.

[https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/]

 

John Stockwell Speaks Out About CIA Atrocities and US Militarism (1987)

www.youtube.com/watch?v=RkaOGmvDymA

 

The United States of America

Human rights violations by the CIA

This article deals with those activities of the Central Intelligence Agency that violate human rights.

Training in torture

Further information: U.S. Army and CIA interrogation manuals

On 24 January 1997, two CIA manuals were declassified in response to a Freedom of Information Act (FOIA) request filed by the Baltimore Sun in 1994. The first manual, "KUBARK Counterintelligence Interrogation", dated July 1963, is the source of much of the material in the second manual. The second manual, "Human Resource Exploitation Training Manual - 1983", was used in at least seven U.S. training courses conducted in Latin American countries, including Honduras, between 1982 and 1987. Both manuals deal exclusively with interrogation and have an entire chapter devoted to "coercive techniques." These manuals recommend arresting suspects early in the morning by surprise, blindfolding them, and stripping them naked. Interrogation rooms should be windowless, soundproof, dark and without toilets. Suspects should be held incommunicado and should be deprived of any kind of normal routine in eating and sleeping. The manuals describe coercive techniques to be used "to induce psychological regression in the subject by bringing a superior outside force to bear on his will to resist."

While the US manuals contained coercive measures, they did not rise to the level of what is generally defined as torture. Torture, however, has been culturally a part of authoritarian South American governments, especially in 1973-1983 - see Dirty War and Chile under Pinochet#Human rights violations. Argentina had learned such methods from the French in Operation Charly and its secret services trained the personnel of other South American countries. It is not clear to what extent agencies of the US government (i.e., CIA, Defense, AID, and possibly State) were aware of this, condoned it, or actively assisted it.

In 2007, the chief Argentinian interrogator, Ernesto Guillermo Barreiro, was arrested in the US. It is not clear whether he will be deported, held, or extradited. The other two arrested were Peruvians, Telmo Ricardo Hurtado and Juan Manuel Rivera Rondon, accused of having participated in the massacre of 69 peasants in an Andean village in 1985, when President Alan García was trying to suppress the Maoist Shining Path guerrilla movement. Garcia is again the Peruvian president.

CIA involvement ranged from no knowledge, to knowledge but no participation, to knowledge with the suggestion that less brutal techniques were appropriate, to participation or observation.

Rendition and disappearance

Extraordinary rendition is the process of clandestinely moving a prisoner from where he was captured, to an interrogation center in a country not subject to US law regarding extreme methods of interrogation. Some reports indicate CIA personnel operated the prison and performed the interrogations, while others state that while the CIA delivered the prisoner, third-country intelligence personnel did the actual interrogation. The Wikipedia Category:Black sites details the list of known or suspected black sites where CIA prisoners may be detained. Known or suspected aircraft used to transport prisoners are in Rendition aircraft.

A claim that the black sites existed was made by The Washington Post in November 2005 and before by human rights NGOs. US President George W. Bush acknowledged the existence of secret prisons operated by the CIA during a speech on 6 September 2006.

2007 status of ghost detainees

Ghost detainee

A 50-page Human Rights Watch report, "Ghost Prisoner: Two Years in Secret CIA Detention," contains a detailed description of a secret CIA prison from a Palestinian former detainee who was released from custody last year. Human Rights Watch has also sent a public letter to U.S. President George W. Bush requesting information about the fate and whereabouts of the missing detainees.

"President Bush told us that the last 14 CIA prisoners were sent to Guantanamo, but there are many other prisoners ‘disappeared’ by the CIA whose fate is still unknown," said Joanne Mariner, terrorism and counterterrorism director at Human Rights Watch. "The question is: what happened to these people and where are they now?"

In early September 2006, 14 detainees were transferred from secret CIA prisons to military custody at Guantanamo Bay. In a televised speech on 6 September 2006, President Bush announced that with those 14 transfers, no prisoners were left in CIA custody.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_violations_by_the_CIA]

 

MauMau-4.jpg

   

United Kingdom

SIERRA LEONE 1787 – 1961

Estimated deaths: min 150 000 and counting mainly attributed to post-independent conflict and blood diamonds

Enduring criminality: legacy of British colonization and continued imperialist meddling produced horrific conflict. The hyenas of British imperialism continue to stalk impoverished and chaotic African nations waiting to pounce on opportunities brought about from relentless conlfict ridden turmoil.

Enduring spoils for the British: blood diamonds and geo-politics

[http://worldsworstmassmurderer.blogspot.de/]

 

Checkist 1992 - Russian Film - eng sub (full)

www.youtube.com/watch?v=X_RSDqBn0bA

 

Russia

'They raped every German female from eight to 80'

Antony Beevor, author of the acclaimed new book about the fall of Berlin, on a massive war crime committed by the victorious Red Army.

"Red Army soldiers don't believe in 'individual liaisons' with German women," wrote the playwright Zakhar Agranenko in his diary when serving as an officer of marine infantry in East Prussia. "Nine, ten, twelve men at a time - they rape them on a collective basis."

The Soviet armies advancing into East Prussia in January 1945, in huge, long columns, were an extraordinary mixture of modern and medieval: tank troops in padded black helmets, Cossack cavalrymen on shaggy mounts with loot strapped to the saddle, lend-lease Studebakers and Dodges towing light field guns, and then a second echelon in horse-drawn carts. The variety of character among the soldiers was almost as great as that of their military equipment. There were freebooters who drank and raped quite shamelessly, and there were idealistic, austere communists and members of the intelligentsia appalled by such behaviour.

Beria and Stalin, back in Moscow, knew perfectly well what was going on from a number of detailed reports. One stated that "many Germans declare that all German women in East Prussia who stayed behind were raped by Red Army soldiers". Numerous examples of gang rape were given - "girls under 18 and old women included".

[https://www.theguardian.com/books/2002/may/01/news.features11]

 

Revealed: Russia's worst war crime in Chechnya

Vladimir Putin is the new hero of Russian democracy, courted by Western leaders. He is also responsible for one of the most savage atrocities since the Second World War. John Sweeney is the first journalist to reach the devastated village of Katyr Yurt, where 363 people were slaughtered by Russian forces

Her face burnt almost beyond recognition, she lies prone on her hospital bed and tells in a child's whispers of the day her mother, father, her two brothers, her sister and her cousin - among 363 people from the same village - were wiped out.

At eight years old, Taisa Abakarova is an eyewitness to the worst war crime in the savage campaign of Russia's acting President, Vladimir Putin, against the 'terrorist fighters' of Chechnya.

The village of Katyr Yurt, 'safe' in the Russian-occupied zone, far from the war's front line, and jam-packed with refugees, was untouched on the morning of 4 February when Russian aircraft, helicopters, fuel-air bombs and Grad missiles pulverised the village. They paused in the bombing at 3pm, shipped buses in, and allowed a white-flag convoy to leave - and then they bombed that as well, killing Taisa's family and many others.

The Observer , in a joint investigation with Channel 4's Dispatches , went to Katyr Yurt and saw what was left: a landscape as if from the Somme, streets smashed to matchwood, trees shredded, blood-stained cellars, the survivors in a frenzy of fear. The village was littered with the remains of Russian 'vacuum' bombs - fuel-air explosives that can suck your lungs inside out, their use against civilians banned by the Geneva Convention.

Local witnesses, astonished by the first visit by Western outsiders to their village, ringed west and east by special troops from the Russian secret police, the FSB, said they had counted 363 corpses piled two or three high in the street - 'so many you couldn't get a car past them' - before the Russians took many of the bodies away and dumped them in a mass grave.

Taisa has a cruelly burnt face, both hands burnt and bandaged, a broken right leg swathed in plaster, a left knee pinioned by iron bolts and internal bruising, and yet she wanted to tell us what happened. Taisa's father, Mansour, 45, a builder; her mother, Hava, 45, a school teacher; her brothers, Magomed, 14; Ruslan, 12; her cousin, Hava, eight; and her sister, Madina, six, were squashed into the family's black Volga saloon. She explained how the convoy left Katyr Yurt for what they hoped was safety. 'There was a white flag on our car, flying from a wooden stick,' she said. 'Then two planes came and they hit us and my dad and mum were sitting in front of us and my brother and me were sitting in the back seat. Then we were blown up. I fell to the mud in the ground.'

Taisa winced as her aunt, Tabarik Zaumajeva, swabbed the burnt skin around her eye. The aunt said: 'At night she is scared to close her eyes. She told me that she was afraid the whole picture would come back.'

The worst is that Taisa's aunt cannot bring herself to tell the little girl she is the only survivor of the seven people in the family car: 'I don't know how to tell her. If we tell her now, she wouldn't be able to bear it. She's already afraid to close her eyes at night. Last night she woke 10 times and we can't calm her down.'

Katyr Yurt, to the west of Grozny, was quiet, calm and untouched on the night of 3 February. But Grozny had fallen and Chechen fighters had fled Russian revenge. Some of them passed through Katyr Yurt. There is one story that two Russian soldiers were kidnapped or killed that night. On the morning of 4 February, all hell began.

Putin - who is widely expected to become President when Russia votes this month - has consistently denied human rights abuses in Chechnya. Putin's denials have mollified Western leaders, and only last month Foreign Secretary Robin Cook met him in Moscow and went out of his way to praise the ex-KGB secret policeman who gave out hunting knives to his troops on New Year's Day. Cook said of Putin: 'I found his style refreshing and open, and his priorities for Russia are ones that we would share.'

What follows is the evidence The Observer/Dispatches has obtained about what his forces did to the civilians of Katyr Yurt, evidence that might call into question the Foreign Secretary's endorsement of Putin's priorities 'that we would share'.

Rumissa Medhidova is 27, but her face is so sick with grief and horror she looks 30 years older. She became a widow on 4 February. 'All the Russians left the village and at around 10am they started to bomb.They used everything. In the centre of the village, not one house is left standing. In one family there were three children around their dead mother. They had been shot in the leg by Kalashnikovs. At half past four, they said: "We will give you two hours". They sent buses in with white flags.'

People rushed around to find white sheets or anything at all white to mark their cars. There was even time for a joke: 'I saw a cow with white on its horns and people were laughing.'

The convoy set off, each car showing a white flag, some cars showing two or three, packed with mainly women and children - the men held back, to make more room for children, said Rumissa. It headed west towards the town of Achoi Martan and safety. 'When we were on the open road, they fired ground-to-air rockets at us. It was a big rocket, not as big as a car. It was strange. It didn't explode once, it exploded several times. Every car had flags, how many cars I don't know. It was a mess, lots of them. They hit us without stopping.'

Could the Russians have mistaken the white-flag convoy for fighters? 'No, they couldn't mistake us. They knew very well there were a lot of refugees: 16,000 refugees and 8,000 locals in the village. In front of us was a big car full of children, not grown-ups. They burnt before my eyes.'

Her husband stepped out of the car and was killed by shrapnel. With her children, she ran from the carnage and made it Achoi Martan: 'I saw a lot of bodies but I don't know how many. There were a lot of people lying on the road. I didn't count them. I also saw different parts of burnt bodies collected in buckets.' And then the cover-up began: 'The Russians wouldn't allow the people in the village to collect the bodies. They only allowed people on the fifth day to go and collect the bodies. When people arrived there, they asked: "Where are the bodies of our people?" The Russians said some had already been burnt. People say the Russians took the bodies and threw them in a mass grave.' Another eyewitness, a wounded man of the killable age, said: ' They started bombing. Bombs, artillery. They were killing people.

'At our local school on the edge of the village there were Spetsnaz troops. They said: "We will give you a safe corridor." So everyone started to go towards Achoi Martan. Then they used rockets against us. Some say 350 refugees were killed, 170 from the village itself.'

Zara Aktimirova, 59, was looking after her mother, Matusa Batalova, 85, who had been hit by shrapnel. 'The fear was so terrible I do not have the words ... We were in a cellar. You could hear the vacuum bombs: "Whoosh, whoosh". We just got into this cellar and the whole house next to us was completely destroyed. If someone ran to the apartment block en-trance, snipers would fire and hit arms and legs.'

Later she and her mother passed along the road and saw the wreckage of the white-flag convoy: 'The cars were mangled up, like mincemeat. I didn't count the cars, I was carrying my mother. The convoy stretched maybe three kilometres. Every car was hit.' Her mother was dying.

Our fifth witness, a doctor, is glassy-eyed and dead-tired after operating on hundreds of patients without anaesthetics, medicines or electricity during the bombardment. He said: 'First they hit the village, then they gave civilians a corridor and they were shot. They didn't bring the dead to us, only those in agony. They brought 10 bodies, to check if they were alive or not: one baby among them, grown-ups, teenagers, some without both legs, burnt with traumas to the head, stomach. There were a lot of bodies in the village they didn't bring to us.'

Our sixth witness stood outside the ruin of his home in Katyr Yurt, leaning on two crutches. Rizvan Vakhaev, 47, was contemptuous of the dangers of speaking out. When two vacuum bombs fell outside his house, the blasts killed eight people: six women, a man and an 11-year-old boy outright; 10 more have died since. His wife is seriously injured, as are three of his children. His daughter-in-law died immediately.

He showed us where the children had been lying before the blast, and the remains of human intestines lying on the ground. The vacuum bomb is dropped by a parachute. As it falls to the ground, it releases a cloud of petrol vapour, which ignites, and the sky explodes. A US Defence Intelligence Agency study of 1993 reported: 'The kill mechanism against living targets is unique and unpleasant. What kills is the pressure wave, and more importantly, the subsequent rarefaction [vacuum], which ruptures the lungs.'

An old lady, our seventh witness, emerged from a hole in the ground, trembling. She put a piece of bread to her mouth: 'We didn't eat yesterday and today. It was like Doomsday. Helicopters, planes, three bombs fell when we were in the cellar. Three sons and one daughter died. Our fourth son is dying at the hospital.'

On our way out of the village, we stopped by the mosque. There we met our last eye-witness. He had made a tally of all the bodies before the Russians took them away, dragging some by chains from car bumpers. He had tried to wash the bodies, and give them some decency in the Muslim tradition. And the number of the dead? '363,' he said.

As we left the ruins of Katyr Yurt, we saw wreckage from what was left of the white-flag convoy: broken cars, twisted, charred metal, a boot lying in the mud. And then we heard a burst of machine-gun fire, an echo of 'the refreshing and open' language of Vladimir Putin.

[https://www.theguardian.com/world/2000/mar/05/russia.chechnya]

 

Rachel Corrie - American Hero!

www.youtube.com/watch?v=cUoZGnvZwNY

 

Israel

“If we get caught they will just replace us with persons of the same cloth. So it doesn’t matter what you do, America is a Golden Calf and we will suck it dry, chop it up, and sell it off piece by piece until there is nothing left but the World’s biggest welfare state that we will create and control. Why? Because it’s god’s will and America is big enough to take the hit so we can do it again, again and again. This is what we do to countries that we hate. We destroy them very slowly and make them suffer for refusing to be our slaves.”

[https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/]

 

Pictures of the Armenian Genocide - Turkish atrocities.

www.youtube.com/watch?v=C89FPo-Gwks

 

Turkey

List of massacres in Turkey

The following is a list of massacres that occurred in Turkey (numbers may be approximate, as estimates vary greatly):

1 Byzantine Empire

2 Ottoman Empire

2.1 Before 1914

2.2 World War I (1914–1918)

2.3 Post-World War I (1919–1923)

3 Republic of Turkey (1923–present)

4 Gallery

5 References

[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_massacres_in_Turkey]

 

Lists of diseases

A medical condition is a broad term that includes all diseases and disorders.

A disease is an abnormal condition affecting the body of an organism.

A disorder is a functional abnormality or disturbance.

List of cancer types

List of cutaneous conditions

List of endocrine diseases

List of eye diseases and disorders

List of intestinal diseases

List of infectious diseases

List of human disease case fatality rates

List of notifiable diseases - diseases that should be reported to public health services e.g.hospitals.

Disorders

List of communication disorders

List of genetic disorders

List of neurological disorders

List of voice disorders

List of vulvovaginal disorders

List of liver disorders

List of heart disorders

Mental illness (alphabetical list)

List of eating disorders

List of mood disorders

List of personality disorders

[https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_diseases]

 

Note: The photos were found here,

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f3/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1
%81%D1%82.jpg

http://worldsworstmassmurderer.blogspot.de/

https://www.nytimes.com/2017/10/07/health/africa-cancer-drugs.html

   

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2017 00:07