Αγορά Πολιτών

Τρόπος Συμμετοχής

Χορηγίες

Πολίτες στην Αγορά

Έχουμε 613 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επικοινωνία

Γερμανία 0041762833777

Gang-stalking Greeks

 

Byzantine Atrocities

 

European Dissidents ALARM

 

Human Rights' Court

 

The used up men

 

Dissidents - USG RICO crimes

 

Open Letter to Theresa May

 

Open Letter to António Guterres UN's SG

 

Triangulation - Zersetzen

 

Open Letter to Andrew Parker, MI5

  

Πράξεις ποταπές - Despicable choices

 

 

My father's death

 

Cavitation damage

 

Burglary and vandalism

 

Dry mini submarine

 

Message to Bundeswehr 2

 

Message to Bundeswehr 1

 

“Tough” guys and TOUGH guys

 

Μοναδική λύση, το Χόλιγουντ

 

Charlatans

 

Zeppelin: Beyond Gravity

 

Foreign intervention in Greece?

 

Η ανελεύθερη Ελλάδα

 

Η Ελλάδα καταγώγιο;

 

Αν.Επ. Π. Παυλόπουλο

  

Intangible prisons

 

Plausible deniability

 

Images of German w & s

 

Crimes against Humanity

 

"Chimera" - "Bellerophon"

 

pr. Donald Trump

 

  

Legal Notice 87

 

Βδέλλες, αποικιοκρατικές

 

Being a German

 

Legal Notice 84

 

Dirty colonial methods

 

Georgi Markov, BG - KGB

 

Samples of Barbarity

 

Ελλάδα - αποκόλληση

 

Έλληνες, στο έλεος...

 

Harvester's log 16/3/17

 

 

Legal Notice 66

 

Execrable

 

Legal Notice 62

 

  

My story

 

  

Aggression?

 

  

Η Εστία μου

 

  

Why so untidy?

 

  

Αποικιοκρατία

 

  

Εξόντωση Ελλήνων αντιφρονούντων;

 

  

Ζήτημα εμπιστοσύνης

 

  

Μεθοδικότητα

 

  

Ανοικτή Επιστολή πρέσβη ΗΠΑ

Αφορμή, U2RIT vs Ελλάδα;

Βιοηθική

A request to U2RIT

Colonial aggression - 2

Open Letter to UN S.G.

Open Letter to p.C. & p. O.

Δήλωση πρόθεσης επαναπατρισμού

 

Ο "εφιάλτης" της Νυρεμβέργης

Συλλογή Φωτογραφιών

Αίτημα προστασίας, προς Ιταλία

Chroma key, background removal

Science and Ethics

Να συμβάλει και η U2RIT

Θα ξαναφτιάξουν πολλές φορές Άουσβιτς και Zyclon B

 

Split-Screen effect

Η Ζωή είναι Ωραία.

Βόρεια Κορέα

Λευτεριά στους Έλληνες, εξανα- γκαστικά "Εξαφανισμένους"

 

Μυστικές δίκες;

Trustworthiness

Πολιτισμό, ή, απληστία;

Ακραία Στυγνότητα

Η Τέχνη της Επιβίωσης

Political Asylum 3

Επιστροφή στις ρίζες

The Human Cost of Torture

An urgent appeal for solidarity

More obvious than the Sun

Western "culture"

Political Asylum

Έννομη Προστασία

Μια μήνυση που εγείρει ερωτηματικά

 

 

 

Honor your father...

Noise

Creative Greeks

A pair of Dictatorships

The conversation of death PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Συνεννόηση για Δράση - Απόψεις
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)   
Κυριακή, 11 Ιούνιος 2017 04:33

wolves.jpg

 

The conversation of death

   

Wolf Hunting Tactics

Wolves are primarily nocturnal animals that avoid the heat of day. They generally commence hunting at dusk.

Wolves detect prey by three primary means, sent (most common), tracking, and chance encounters.

After prey is detected, wolves may split up to search through brush, travel on ridge tops searching for the prey below, or test herds looking for signs of weakness.

It has long been recognized that wolves often take advantage of wear members of the herd. In 1804, Captain Clark of the famed Lewis and Clark expedition wrote that prairie wolves followed buffalo and fed "on those that are killed by accident or those that are too pore or fat to keep up with the ganges."

Later researchers reinforced the image of the wolf as a predator of the very young, the very old, the weak, of the diseased. Aldolph Murie, in the Wolves of Mount McKinley,wrote: "Many bands seem to be chased, given a trial, and if no advantage is gained or weak animals discovered, the wolves travel on to chase other bands until an advantage can be seized."

Lois Crisler notes in Arctic wild, "In all our time in the arctic, the only healthy caribou we saw or found killed were fawns with big herds." She observed that adult caribou killed had "hoof disease, or lung tapeworm, or nostril-cloging ... botflies." In a 1980 study in northeast Alberta, T. Fuller and L.B. Kieth found that "wolves killed disproportionately more young, old and probably debilitated moose (Ales alces), as well as more female calves."

In fact, the only animal that habitually preys upon prime mature animals is man.

Although it does not prey only on the weak and the ill, the wolf is opportunistic, and it is inevitably the disadvantaged that are the easiest to catch.

The Selection

Weakened animals may show their condition to predators through body stance, uncoordinated movements, the smell of wounds or infection, or some other tangible signal. The reading and evaluation of these signals comprises what Barry Lopez has poetically termed "the conversation of death."

Once a weak individual is selected by a pack, wolves will usually travel upwind. By traveling upwind, the sent of any prey will be carried to them. They will follow the air currents directly to the game. Or, they may follow the sent trail left by a game animal's foot tracks and body odors.

The Chase

Just before the chase wolves prefer to make there final approach downwind so there body sent is not carried to the prey species, alerting it to their presence

Prey that runs is usually chased. Prey that stands its ground may be able to bluff off its pursuers. Moose and Elk often take to deep water or swift rivers and await departure of the pursuing wolves, But more often than not the wolves wait. While the majority of the pack rests, one or two members test the prey for signs of fatigue.

Usually the chases are short, but L. David Mech has stated that "One wolf I know of chased a deer for 13 miles."

David Gray described one such encounter in Canada's high Arctic in the musk-oxen of Polar Bear Pass:"the wolves approached to within a hundred meters of the herd ... one wolf lay down as two others circled the milling herd."

Contrary to popular belief, most prey chased by wolves actually gets away. In one study, only three percent of the moose that were tested ended up being killed. The percentage of prey that is killed is called the "predation efficiency," and in spite the wolf's prowess as a hunter, the majority of his prey escapes.

The Attack

When the attack comes, the prey is usually seized by either the nose or the rump. Rarely, if ever, does a wolf hamstring a prey animal. This is one of the oldest and most pervasive false beliefs held about wolves. As late as 1980, the Aubon Society Field Guide to North American Mammals stated that the wolf kills "by slashing tendons in the hind legs.", this is pure myth. The actual death of the prey is usually caused by massive blood loss, shock, or both. Sometimes with smaller prey a neck bite will snap a backbone.

The Alpha wolf will eat first, Wolves usually begin to feed on the rump, if it was exposed during the chase, or else on the internal organs. The muscle and flesh is the last portion of the prey that is eaten, in contras with human habits. Having strong jaws allows the wolf to crush bones to get to the soft marrow, it also helps the wolf eat most of its prey leaving very little waste at the killing site.

Another myth is that packs are required to bring down large prey; several observers have seen single wolves catch and kill elk and moose. The first wolf to return to Sweden after the extermination of its wolf population regularly brought down large moose by itself.

There is evidence that wolves have some knowledge of proper prey management. L. David Mech found one pack in Minnesota that varied its killing by hunting in a different part of its territory each year, allowing prey numbers elsewhere to recover, aiding the long-term survival of the pack.

Wolves hunt out the weak, the sick, the old, and the injured. They help the population of prey animals like the elk, deer, moose, and caribou, by taking away the weak and letting the strong survive. This is important part in the ecological system. By enhancing the strength into the herds. Without animals like the wolf to eliminate the weak, old , sick and injured, the herd of deer would swelter. They would become so numerous that they would starve to death. The wolf helps keep them healthy by insuring the breeding of the strong.

[http://www.wolfcountry.net/information/WolfHunting.html]

 

 

Wolf Pack-Documentary

https://www.youtube.com/watch?v=0JzLFkLS8kg

 

 

Wolf hunting strategy follows simple rules

(PhysOrg.com) -- A new study of wolves (Canis lupus) has found that communication between pack members and a social hierarchy are not essential features of a successful hunt, and all the wolves have to do is follow two simple rules.

The researchers, led by Cristina Muro of the Assistance Dogs Association AEPA-Euskadi, in Bilbao, Spain and colleagues in Spain and the US, used computational simulations to study the strategies of wolf packs in hunting and capturing prey.

The results of the study were that two simple rules were sufficient to reproduce the actual wolf-pack behaviour of tracking, pursuing and encircling prey seen in the wild. The rules were, firstly, move towards the prey until at a close but safe distance (the distance depending on factors such as the length of horns), and then secondly, when at the minimum safe distance, to move away from the other wolves which are also in position.

The only information each of the five wolves in the computer-simulated pack needed was the position of the other wolves in the pack, and it did not necessarily need to communicate with the other members. The computer models also found that no hierarchy was required within the pack for the hunting to be successful.

The results suggest that theories requiring the wolves to display a strict hierarchy along with superior intelligence and ability to plan the chase may be off the mark, since simply following the two rules resulted in the virtual wolves in the computer simulation behaving remarkably like wild wolf packs. The virtual wolves closed in and encircled the prey in the same way as real wolves, and if the prey tried to escape one wolf would sometimes seem to ambush the prey after it drew back to maintain distance from the other members of the pack, which placed it in the path of the prey animal.

The results of the study do not prove, however, that wolves are not intelligent and do not show foresight or planning.

Research at Yellowstone Park reported on last month at Physorg also demonstrated that wolves are risk-averse and keep at a safe distance if they can, leaving other members of the pack to do the dangerous work of getting in closer to prey, which can kick or gore them to death. This research also showed that smaller wolf packs can hunt more effectively than larger packs.

The results of the two studies raise questions about why wolves tend to live in packs, since the previously held assumptions of a large pack being more effective at hunting, and social behaviour and communication being essential, appear to be wrong.

[https://phys.org/news/2011-10-wolf-strategy-simple.html]

 

Zersetzung (German for “decomposition” or “corrosion”) was the term used by communist East Germany’s infamous secret police agency, the Stasi, to refer to the long-term effects of “disruption” operations. A disruption strategy seeks to terrorize and socially isolate the victim, and to degrade his or her financial and emotional status – as well as inflicting the various physical effects of perpetual stress. Sometimes the word appears in the English language press; for example, in October 2004, The Sunday Times, a major newspaper in the U.K., reported that the intelligence agency MI5 uses disruption tactics to punish whistle-blowers who expose crimes perpetrated by the government.

In Project MKUltra, which ran from the early 1950s until the early 1970s, the CIA secretly conducted mind-control and interrogation experiments. Many of the experiments were performed without the consent of the subjects, and in some cases without the subjects even being aware that they were being used for experimentation.

Methods that were tested included sensory deprivation, isolation, hypnosis, verbal and sexual abuse, electrical shocks, and the administration of drugs and substances which caused confusion, brain damage, blistering, and paralysis.

That might explain why there are no MKUltra tribute floats in America’s parades.

[https://fightgangstalking.com/what-is-gang-stalking/]

 

The Kamera (The Chamber)

The laboratory where the Soviet secret police invented exotic poisons used to kill dissidents in hideous and (mostly) untraceable ways.

It’s no secret that the KGB used assassination, often by poison, to silence political dissidents that spoke out against the Soviet regime (known within the agency as “liquid affairs”). What remains shrouded in secrecy to this day, however, is the mysterious laboratory where the Soviets invented new methods of poisoning enemies of the state without leaving a trace.

The Soviet Union’s secret poison factory was established in 1921, not long after an attempted assassination of Vladimir Lenin via poison-coated bullets. Originally dubbed the “Special Room,” it was later called Laboratory No. 1, Lab X, and Laboratory No. 12 before becoming known simply as the Kamera or “the Chamber” under Joseph Stalin.

When it comes to murdering your enemies for political power, poison has been a popular weapon of choice since ancient times. But the goal of the Chamber was to devise a poison that was tasteless, odorless, and could not be detected in an autopsy, so as to protect the anonymity of the assassin. This led to such innovations as a cyanide that could be deployed as a mist, a poison that made the cause of death appear to be a heart attack, and a gas pistol that could shoot liquid up to 65 feet away. One politician was killed by a poison sprayed onto his reading lamp, which the heat from the bulb caused to disperse through the room with no trace.

As for the lab itself, very little is known to this day, including the exact location. KGB agents were not allowed to enter the lab or ever told of its whereabouts; only Chamber staff and high-level officials were allowed in. Some disturbing details were revealed in 1954 by a KGB defector, who admitted that poisons were tested on political prisoners and described the lab as being near the secret police headquarters in Lubyanka.

The Soviet government, for its part, had just the previous year claimed that the lab was abolished. But many believe it may still be functioning in some form today, and the lethal innovations developed there still in use. Though it’s been some 30 years since the fall of the Soviet Union, even within the last decade enemies of the Kremlin have been found dead in mysterious circumstances, including some, apparently, by poison.

[http://www.atlasobscura.com/places/the-kamera-the-chamber]

 

 

The Judeo-Russian Mafia and the Bloodbath to Come

During the detente days of the early 1970s, when Soviet leader Leonid Brezhnev had agreed to allow the limited emigration of Soviet Jews, thousands of hard-core criminals, many of them released from Soviet Gulags by the KGB, took advantage of their nominal Jewish status to swarm into the United States….

In the 1970s, more than forty thousand Russian Jews settled in Brighton Beach. It was under the shadow of the elevated subway tracks on Brighton Beach Avenue, bustling with Russian meat markets, vegetable pushcarts, and bakeries, that the Russian gangsters resumed their careers as professional killers, thieves, and scoundrels….  

— Laura Radanko, “The Superpower of Crime.

[http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=70810]

 

entryism

A political tactic of joining an organization with which you do not agree with the intention of changing it from the inside.

In his 1959 book Masters of Deceit, FBI Director J. Edgar Hoover described entryist tactics by Soviet agents to infiltrate school boards, trade unions, and major party precinct organizations.

[http://politicaldictionary.com/words/entryism/]

 

What is the difference, if any, between, the U2RIT (U.K., U.S.A., Russia, Israel, Turkey) and an ordinary wolfpack?

Which Nations, if such Nations exist, are willing to maintain bilateral relationships with the U2RIT?

 

Christos Boumpoulis

economist

 

 

P.S.: For some people, unfortunately, violence, seems like being a pastime; and for the rest, violence, is an element of barbarity for which, it is preferred that, it would remain, exclusively, withing the kingdom of the wild animals.

Note: the photo was found here, https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/csz/news/800/2011/wolves.jpg.